KRITIK AF ETS-FORSLAG
69
post-template-default,single,single-post,postid-69,single-format-standard,stockholm-core-2.3,select-child-theme-ver-1.0.0,select-theme-ver-9.6.1,ajax_fade,page_not_loaded,menu-animation-underline-bottom,,qode_menu_

KRITIK AF ETS-FORSLAG

Det lykkedes ikke Kommissionen at opnå global enighed om indførelse af de såkaldt markedsbaserede
mekanismer for CO2-kvotehandel på det netop afholdte ICAO Assembly 2013 . I stedet skal der aftales en
model om 3 år, med henblik på implementering fra 2020. EU-Kommissionen har således ikke fået løst den
grundlæggende konflikt med tredjelande som USA, Rusland og Kina, der ikke accepterer at blive omfattet af
EU’s kvoteregler.

Nu foreslår Kommissionen så en ændring af kvotehandelsdirektivet, så kun flyvninger indenfor EUterritoriet,
herunder også den relative andel af tredjelandsflyvninger, omfattes af kvotedirektivet. Det fører
dels til indviklede og bureaukratiske regnestykker, fordi for eksempel overflyvning af Schweiz og Balkan ikke
skal medregnes, men også til konkurrenceforvridning fordi tredjelandsselskabers overflyvninger af EUterritoriet
heller ikke omfattes.

Endelig kan man forvente ny modstand fra tredjelandene, der igen kan lede
til nye trusler om handelskrig.
Der er også stor frygt for, at Ruslands reaktion vil være, at EU-selskabers
overflyvning af russisk territorium bliver endnu dyrere end det allerede er.

BDL ville foretrække en mindre
konfrontatorisk tilgang fra Kommissionens side, f.eks. ved at begrænse ændringen til kun at omfatte intra-
EU-flyvninger.

Find BDLs bemærkninger her