LUFTFARTEN VIL HAVE BÆREDYGTIGT BRÆNDSTOF
75
post-template-default,single,single-post,postid-75,single-format-standard,stockholm-core-2.3,select-child-theme-ver-1.0.0,select-theme-ver-9.9,ajax_fade,page_not_loaded,menu-animation-underline-bottom,,qode_menu_

LUFTFARTEN VIL HAVE BÆREDYGTIGT BRÆNDSTOF

Bæredygtigt brændstof er en af de mest oplagte metoder til at gøre luftfarten renere. Derfor har luftfartsbranchen i Danmark sat fokus på de forudsætninger, der skal være til stede for at branchen kan få adgang til nye typer jetfuel baseret på bæredygtige og fornybare ressourcer.

Med økonomisk støtte fra Trafikstyrelsen (“Forsøgsordning med energieffektive transportløsninger”) har en arbejdsgruppe under Dansk Luftfart udarbejdet en analyse af mulighederne for at udvikle, fremstille og kommercialisere bæredygtigt jetfuel i Danmark. Rapporten er udarbejdet med bistand og rådgivning fra ingeniør- og konsulentvirksomheden NIRAS A/S. Rapportens titel er ”Sustainable fuel for Aviation”med dansk opsummering.

Formålet har været at kortlægge potentielle teknologier og råvarer på danske breddegrader, og at få identificeret muligheder for produktion og forsyningskæde af bæredygtige flybrændstoffer til luftfart.

Rapporten understreger først og fremmest at:
– Luftfarten ikke har andre alternativer end bæredygtigt brændstof, hvis den for alvor skal blive renere

– Danmark har stærke kompetencer til teknologiske løsninger til fremstilling af nye brændstoffer

– Der er i Danmark betragtelige mængder af bæredygtige biprodukter og råmaterialer, især i landbruget

– Politikerne skal være med til at sikre luftfartens adgang til de bæredygtige ressourcer

– Der skal samarbejdes på tværs af virksomheder, forskningsmiljøer og lande og der bør udvikles tværnationale konstellationer for at få optimal styrke i udvikling, investeringer og blandt interessenter

Rapporten identificerer tre teknologiske hovedspor og fremhæver, at det vil være en fordel at udnytte teknologierne i eksisterende raffinaderier til en fremtidig produktion. – Rapporten peger på, at der kan opnås CO2 reduktioner på 65-80 % ved en fuldstændig substitution, hvis der tages passende hensyn til bæredygtigheden af råvaren. Dertil kommer fordelene ved større uafhængighed af fossile brændstoffer.
Grønnere udvikling, vækst og nye arbejdspladser.
Yderst interessant er det, at der udover de miljømæssige fordele ved at substituere fossile brændstoffer med bæredygtige alternativer, også kan skabes der nye jobs. Et meget forsigtigt estimat baseret på konkrete beregninger fra et dansk biofuel-koncept viser, at der skabes mindst 10.000 permanente, grønne jobs fra en dansk produktion af jetfuel, der dækker det beregnede behov i 2035. Som videre skridt peger rapporten på, at der skal skabes samarbejdsmuligheder og foreslår konkret at der nedsættes en gruppe med repræsentanter fra luftfartsaktører, teknologiproducenter,
fuel leverandører, myndigheder og centrale beslutningstagere, for at sikre koordination, synergi og udvikling.

København. den 20. maj 2014, – Rapporten kan downloades under Publikationer.

Kontaktpersoner:

Martin Porsgaard, NISA, Nordic Initiative for Sustainable Aviation mpo@cphcleantech.com +45 52 19 89 10

Per Henriksen, BDL, Brancheforeningen for Dansk Luftfart, PEHE@DI.DK +45 33 77 46 72