Nyheder
-1
archive,category,category-nyheder,category-1,stockholm-core-2.3,select-child-theme-ver-1.0.0,select-theme-ver-9.4,ajax_fade,page_not_loaded,menu-animation-underline-bottom,,qode_menu_

Viden om luftfart

Myter om luftfart er der mange af. Og desværre påvirker det lidt for ofte politiske beslutninger. Den seneste er, at der kun er 3 lande i EU, der ikke har en passagerafgift. Virkeligheden er, at der er 7 lande i EU-27, der har en flypassagerafgift. En anden nylig er, fremført af både Kraka og Concito er, at Danmark af samme årsag er et “skattely” for luftfart. Men det er der ingen evidens for på nogen som helst måde – og dertil, hvis man skal tale om at noget er et skattely, må man da sammenligne summen af de forskellige nationale afgifter. Og Danmark har faktisk flere afgifter på luftfartsområdet, som ingen andre har. F.eks. Safetyafgift, flykonkursafgift og promilleafgift for at nævne nogen.

Så der er et klart behov for at fremme faktuel viden og få mere respekt for nuancerne. Det har Københavns Lufthavne ved cheføkonom Thomas Thessen besluttet sig til at gøre noget ved gennem en ny notatserie om aktuelle emner, der hedder “Viden om luftfart”. Foreløbig er der to papirer klar og et tredje om netop afgiftseffekter er på vej. Under publikationer på denne site ligger der et tilsvarende papir udarbejdet for BDL i 2020.

“Viden om luftfart” kan findes her

Aromater og non-CO2-effekter

Fossilt flybrændstof har et varierende indhold af de såkaldte aromatiske forbindelser. Fra nogle ganske få procent til godt 20 procent. Forbrænding af disse forbindelser bidrager til soddannelse, og menes derfor at have betydning for de såkaldte non-CO2 klimaeffekter (når der flyves i høj højde). Omvendt har aromater betydning for smidigheden af pakningsmateriale (gummi) i flyets brændstofsystem.

Meget tyder på, at de negative non-CO2-effekter kan reduceres markant, hvis aromatindholdet kan holdes på et relativt begrænset niveau. Det tyder meget på, at det kan, ovenikøbet relativt overskueligt. Dansk Luftfart anbefaler derfor, at regeringen får taget det spørgsmål op i EU. For hvis standardisering af indholdet skal lykkes, skal det minimum ske på EU-niveau.

NIRAS har for Dansk Luftfart udarbejdet et lille notat om udfordringen og de mulige løsninger.

Notatet kan findes her: Notat – Aromater_flybrændstof-NOV2022 NIRAS

Lancering af kampagne om hvordan vi kan opnå en bæredygtig luftfart

Dansk Luftfart har i denne uge lanceret en kampagne om, hvordan vi kan opnå en bæredygtig luftfart.

Kampagnen sætter fokus på mulighederne for luftfartens grønne omstilling. Og den skal vise, at Danmark kan gå forrest og inspirere resten af verden. I kommunikationen fortælles, hvordan en bæredygtig luftfart er mulig i praksis og hvordan vi kan komme videre. Målet er at skabe en mere faktabaseret forståelse, og forhåbentlig, bedre opbakning til luftfartens klimaomstilling blandt danskerne.

Det bærende i kampagnen vil være en ny hjemmeside (www.flyvklimaneutralt.dk ) med informationer om, hvordan vi med en målrettet indsats kan gøre fremtidens flyvninger klimaneutrale. Vi gør også opmærksom på siden med annoncer og aktiviteter – især på de sociale medier.

Se mere på flyvklimaneutralt.dk

Klima: Nogle gange er verden mere nuanceret end man tror

Hvis man skal fra København til Bornholm – for eksempel for at deltage i Folkemødet – er det mest klimavenligt at rejse med fly. Man udleder væsentligt mindre CO2 ved at flyve til Rønne, end hvis man kører i bil til Ystad og tager hurtigfærgen til Rønne.  En kombination af tog og færge er altså dårligere for CO2-regnskabet end flyet, viser en analyse som NIRAS har lavet for Brancheforeningen Dansk Luftfart.

NIRAS har også analyseret en række andre rejseforløb. Blandt andet en rejse fra Bagsværd til Aalborg. Togrejsen er det mest klimavenlige, men flyrejsen er meget tæt på. Også her er en rejse med dieselbil og hurtigfærge markant dårligere for klimaet.

Læs mere her: Opdaterede og supplerende analyser

Et fantastisk spændende årsmøde!

Det var ordene fra flere deltagere i Dansk Luffarts årsmøde 2022, der blev afholdt i DI den 17. maj. Branchedirektør Karsten Lauritzen, DI Transport, styrede på veloplagt vis debatten.

Karsten Lauritzen indleder årsmødet

Deltagerne fik et grundigt overblik over og indblik i de mange og  store geopolitiske udfordringer, verden står i og overfor. Det sørgede underdirektør Peter Thagesen, DI, for. MEP Søren Gade (V), der er EU-parlamentets hovedforhandler  på  det såkaldte ReFuelEU Aviation-forslag, gav et grundigt i parlamentets proces med forslag og ikke mindst, sin vurdering af forslagets centrale punkter. REFuelEU Aviation skal sikre “level playing field” samtidig med at anvendelsen af bæredygtigt flybrændstof hos flyselskaberne øges. Og det skal ske i et forløb, hvor produktionskapaciteten af SAF kan holde trit med efterspørgslen.  Lektor Viggo Andreasen, fra Pandemixx Center på RUC, perspektiverede coronapandemiens strategier og dilemmaer, og gav stof til eftertanke om rejseaktivitet. Intet tyder på større risiko ved selve flyrejsen. Smitterisiko er sandsynligvis mest relateret til rejsens øvrige aktiviteter. Til slut rundede aktieanalysechef Jacob Petersen, Sydbank, dagen af med et meget inspirerende indlæg om muligheder og trusler i luftfartens genopretning efter corona. Der er tydeligvis nok at tænke over i den forbindelse.

Mange af de helt vitale råstoffer, f.eks. nikkel, kommer fra Rusland og Ukraine. Og det er allerede et problem ifølge Peter Thagesen

Den danske strategi gav rigtig god mening, siger Viggo Andreasen

 

 

Nye bestyrelsesmedlemmer i Dansk Luftfart

Dansk Luftfart afholdt generalforsamling den 17. maj 2022.

Nye i BDL’s bestyrelse er Kristoffer Sundberg, Sun-Air/Joinjet, der afløser Kristan Tvergaard og Brian Worm, Aarhus Lufthavn, der afløser Nicolai Krøyer.   Den samlede bestyrelse kan findes under fanen “Bestyrelsen” her på siden.

Program til årsmøde 2022

I 2020 og 2021 aflyste corona Dansk Luftfarts årsmøde. Men nu er det heldigvis tid igen,

I år med et varieret – men også ret aktuelt – program, der sætter fokus på de geopolitiske udviklinger og trusler, på Fit for 55 og ReFuel Aviation, på COVID19 og restriktioner, og endelig et skarpt blik på, hvordan luftfarten kommer videre. Indlægsholderne er Peter Thagesen (DI),  Søren Gade (MEP, og rapporteur på ReFuel Aviation), Victor Andreasen (RUC) og Jacob Pedersen (Sydbank).

Det samlede program kan findes her

 

Signe Nicolaisen Hørning ny formand for Dansk Luftfart

På bestyrelsesmøde i Dansk Luftfart den 24.marts 2022 konstituerede bestyrelsen sig med nyt formandsskab. Det sker efter at den hidtidige formand, Kristian Tvergaard, er udtrådt af bestyrelsen som følge af jobskifte.

Ny formand er Signe Nicolaisen Hørning, CAE. Foreningens næstformænd er henholdsvis Jesper Rungholm, DAT og Søren Rosenkilde Clausen, CPH. Jan Hessellund, Billund Lufthavn, udtræder således af formandsskabet, men fortsætter i bestyrelsen.

Signe Nicolaisen Hørning har været medlem af bestyrelsen siden maj 2011.

Klimapartnerskaberne på COP26

Det danske klimapartnerksabs-koncept er også på COP26 i Glasgow.

Konceptet og de (nu) 14 partnerskabers arbejde med løsninger i forhold til det danske 70 % reduktionsmål blev præsenteret i Glasgow den 8. november.

Præsentationsmateriale mm. kan findes her

 

Klimapartnerskabets sektorkøreplan – oktober 2021

Den såkaldte sektorkøreplan fra Luftfartens Klimaparterskab blev forelagt på møde i Grønt Erhvervsforum den 8. oktober 2021. Med sektorkøreplanen gennemgår klimapartnerskabet udviklingen siden regeringen blev overdraget partnerkskabets hovedrapport i foråret 2020. Klimapartnerskabet behandler perspektiverne for luftfarten i lyset af COVID19 og Kommissionens Fit for 55-forslag. Klimapartnerskabet er fortsat af den opfattelse, at det er muligt at nå de ambitiøse reduktionsmål, der blev lanceret i foråret 2020. Partnerskabet fremhæver dog også, at det forudsætter, at regeringen snarest får truffet beslutning  om klimafonden, der er vital for planen.

Find sektorkøreplanen her

 

 

 

Dansk Luftfart: Vi skal vinke farvel til rejserestriktionerne

Fra 1. november skal det være slut med restriktioner for flyrejsende. I øjeblikket er der ikke nye bekymrende varianter af coronavirus i omløb, og med det store antal vaccinerede – både herhjemme og i udlandet – er det på tide at droppe restriktionerne, mener Dansk Luftfart.

Læs mere her: https://www.danskindustri.dk/di-business/arkiv/nyheder/2021/10/luftfarten-fra-november-skal-det-vare-slut-med-restriktioner-for-flyrejsende/

Kristian Tvergaard ny formand for BDL

BDL’s bestyrelse har konstitueret sig på foreningens bestyrelsesmøde den 14. september 2021. Kristian Tvergaard, Sun-Air blev valgt som ny formand.

Søren Rosenkilde Clausen, Københavns Lufthavne, indtræder i formandskabet som ny næstformand. Formandsskabet består herefter af formand Kristian Tvergaard og de to næstformænd Søren Rosenkilde Clausen og Jan Hessellund, Billund Lufthavn.

Nye i bestyrelsen er endvidere Torben Østergaard, Sunclass Airlines; Alexandra Kajouki, SAS; Niels Hemmingsen, Aalborg Lufthavn og Randi Aggerholm Baasch, Naviair. Randi afløser Bo Pedersen i bestyrelsen.

På generalforsamlingen i maj måned blev bestyrelsen udvidet med 2 personer.

Den samlede bestyrelse kan ses her: Bestyrelsen

 

Generalforsamlingen den 19. maj 2021

Dansk Luftfart afholdt generalforsamling den 19. maj 2021, hvor der blandt andet var forslag om at udvide bestyrelsen med yderligere 2 medlemmer. Bestyrelsen kan således nu have op til 14 medlemmer.

Foreningens hidtidige formand, Søren Graversen, Star Air, forlader som følge af jobskifte bestyrelsen og dermed posten som formand. Den nye bestyrelse konstituerer sig på kommende bestyrelsesmøde.

Nye i bestyrelsen er adm. direktør Torben Østergaard, Sunclass Airlines; adm. direktør Niels Hemmingsen, Aalborg Lufthavn og adm. direktør Peter Corfitsen, Star Air.

Generalforsamling 2021

Igen i år bliver generalforsamlingen afholdt virtuelt – desværre. Det finder sted den 19. maj 2021, kl 1230

Internationalt coronapas og genstart af luftfarten

Dansk Luftfart og DI Transport afholdt den 10. marts 2021 et velbesøgt webinar om internationalt coronapas og luftfartens genstart.

Webinaret havde ca. 200 deltagere, der fulgte Transportminister Benny Engelbrechts perspektiver på luftfartens genstart, herunder ikke mindst betydningen af et internationalt coronapas.

IATA ved Rafael Schwartsman, VP Europe og hans to kolleger Nuria Fermoso og David Rutnam gennemgik IATAs Travelpass-løsning, der pt. aftestes i flere lande.

 

IATA’s præsentation kan findes her:  IATA Traverl Pass_GenExt_Gov_Mar2021_DK_100321

 

 

Nødråb fra luftfarten

Luftfarten har fået et så stort tilbageslag, at det vil tage flere år at komme tilbage. Det er ikke sikkert, at det nogensinde sker.

Nedlukningen ser ud til at vare et godt stykke ind i 2021. Og dansk luftfart regner ikke med, at antallet af passagerer er tilbage på 2019-niveau før tidligst i 2024.

En så lang og hård nedtur gør det meget vanskeligt at reetablere et stærkt internationalt og oversøisk ruteudbud, som vi havde før krisen. Det betyder, at der bliver færre direkte forbindelser til destinationer rundt om i Europa og verden. I værste fald kan Københavns Lufthavn også miste sin status som hub. Det bliver mere besværligt for danskere, som ønsker at rejse ud i verden. Men konsekvenserne bliver endnu større for turismeerhvervet og for erhvervslivet, der arbejder på eksportmarkederne.

Samtidig vil det svække den samlede fødekæde i luftfartsbranchen – fra flycatering, flyskoler, simulatorcentre, flytekniske virksomheder til de mange de tilknyttede servicevirksomheder. Det er en sektor, der omfatter mange små og mellemstore virksomheder, der beskæftiger flere tusinde medarbejdere, og dertil yder et helt centralt bidrag til sektorens udvikling og effektivitet.

Derfor har Dansk Luftfart rettet henvendelse til regeringen med en appel om hjælp. Det sker på baggrund af et indspil, der indeholder en række forslag, som skal være med til at forhindre, at det går helt galt. Indspillet indeholder en overlevelsespakke og en genstartspakke.

Materialet kan findes her: 

Baggrundsnotat:

Notat – Dansk luftfart igennem og ud af COVID19-krisen 1FEB2021

Slide deck – opsummering:

Dansk luftfart igennem og ud af krisen 1FEB2021

Bilag til slide deck’et:

Dansk luftfart igennem og ud af krisen 1FEB2021 – bilag – konkretisering af initiativpakker

Klimaomstilling og / eller afgifter?

At luftfarten må omstille sig, er langt de fleste enige i. Men i valget af virkemidler, er der langt fra samme enighed. Branchen og mange andre tror på indfasning af alternative brændstoffer (SAF), elektriske fly (brint-, batteri- mv.) og diverse teknologiske effektiviseringer og driftsformer. Andre lægger afgørende vægt på afgifter, dog baseret på forskellige motiver, f.eks. efterspørgselseffekter.

Implement har på vegne af Dansk Luftfart set nærmere på denne tvist. Implements notat kan findes her: BDL Afgiftsnotat 08OCT2020

Genstartsteam for luftfarten

Regeringen har netop lanceret etableringen af 8 såkaldte genstartsteams, der i løbet af den næste gode måneds tid får til opgave, at identificere de konkrete udfordringer som sektoren (eksport) står over for og ikke mindst, præsentere konkrete forslag til mulige løsninger.

Arbejdet finder overordnet set sted i regi af Erhvervsministeriet og Udenrigsministeriet. Arbejdet er udmøntningen på den eksportpakke på 500 MDKK i 2020, der blev aftalt mellem Regeringen og de fleste af Folketingets partier tidligere i år.

Luftfarten får også et genstartsteam, der ikke mindst skal komme med forslag til, hvordan luftfarten bedst muligt kan bidrage til at muliggøre en revitalisering af dansk eksport. Teamets forslag skal leveres medio september.

Teamet får Simon Pauck Hansen, SAS, som formand.  Øvrige medlemmer af teamet er Thomas Woldbye, CPH; Jan Hessellund, Billund Lufthavn; Søren Svendsen, Aalborg Lufthavn; Andreas Hjørnholm, Norwegian; Kristian Tvergaard; Sun-Air; Søren Graversen, Star Air; Jeppe Juul, Rådet for Grøn Omstilling; Claus Lassen, Aalborg Universitet; Thilde Waast, FPU; Jan Villadsen, 3F og Michael Svane, DI / Dansk Luftfart. BDL / DITransport bliver sekretariat for luftfartens team i et løbende samarbejde med de respektive departementer, herunder også Transportministeriet.

Myndigheder og luftfartsbranchen enige om retningslinjer for sikker flyrejse i COVID-tider

Siden midten af marts har de fleste fly stået på jorden. Men de skal i luften igen – til gavn for eksporten, det hårdt trængte turismeerhverv og i sidste ende for de mange arbejdspladser, der er på spil.

Et internationalt sæt spillerregler for reduktion af smitterisikoen under flyrejsen er helt afgørende. Nu har det europæiske luftfartssikkerhedsagentur, EASA, udsendt et sæt retningslinjer. En ekspertgruppe nedsat i regi af Dansk Luftfart har gennem de seneste uger drøftet EASAs retningslinjer med de danske myndigheder (TRM; EM; TBST; SST). Der er enighed om, at retningslinjerne giver et godt grundlag for den sikre flyrejse.

”Luftfarten er international, så det er helt nødvendigt med internationalt gældende retningslinjer. Vi er meget tilfredse med, at der nu er enighed om enkle og pragmatiske regler, som kan skabe en tryg rejse for passagererne”, siger Michael Svane, Dansk Luftfart.

Retningslinjerne skal senest være implementeret den 15. juni, og betyder blandt andet at der skal bæres mundbind under hele rejseforløbet samt at det i en periode kun er passagerer og personale, der har adgang til lufthavnsterminalerne. Enkelte ting i EASA’s retningslinjer vil blive tilpasset danske forhold. Det gælder f.eks. afstandskrav, hvor den generelle danske anbefaling om 1 meter i normale situationer vil blive fulgt. EASA anbefaler selv, at man tilpasser efter lokale forhold, der hvor det giver mening. Retningslinjerne er midlertidige under coronakrisen.

”Det er vigtigt, at de rejsende kan føle sig trygge under rejsen, selv om der ikke indtil nu har været rapporter om overførsel med smitte af covid-19 på fly. I flyene er der et relativt sikkert miljø, fordi der er et effektivt luftskifte og luftfiltrering, og stolerækkerne fungerer som skærme mellem passagererne”, siger Michael Svane.

 

EASA’s retningslinjer kan findes her

Rapporten fra Luftfartens Klimapartnerskab

Luftfartens Klimapartnerskab har den 5. maj 2020 overleveret partnerskabets rapport til regeringen.

Aflevering sker væsentligt senere end afleveringerne fra de øvrige 12 partnerskaber. Det skyldes at verdens, og i særlig grad luftfartens, vilkår forandrede sig radikalt få dage efter klimapartnerskabet færdiggjorde rapporten på partnerskabets afsluttende møde den 10. marts 2020. Den 11. marts om aftenen gik statsministeren på TV og annoncerede Danmarks nedlukning som følge af den eskalerende COVID19-krise. Umiddelbart derefter blev næsten al trafik indstillet, og sådan har det været siden.

Luftfarten har så at sige fået en ny baseline og nye fremtidsperspektiver. Det ændrer på ingen måde ved, at luftfartens bæredygtige omstilling fortsat er helt nødvendig. De ambitioner og målsætninger, der fremgår af klimapartnerskabets rapport, er fastholdt. På samme måde er rapportens anbefalinger om virkemidler fortsat gældende, herunder etablering af en klimafond for luftfarten som centralt initiativ. Men de skal ses i den nye kontekst, som COVID19 har skabt for luftfarten og hele verden.

Find rapporten her: Luftfartens Klimapartnerskab – afrapportering_Endelig MAJ2020

 

Klimapartnerskabet

Luftfartens Klimapartnerskab havde sit 8. og sidste møde den 10. marts 2020. Rapporten er således færdiggjort, men er efter aftale endnu ikke overleveret til Regeringen. Det skyldes, at den aktuelle COVID19-krise har ramt luftfarten meget hårdt. Pt. med et aktivitetsniveau, der ligger godt 90 % under samme periode sidste år. Så der bliver behov for at genbesøge rapportens forudsætninger.

Slutspurt i klimapartnerskabet

Luftfartens Klimapartnerskab afholdt sit 6. møde den 7. februar, hvor arbejdsgrupperne gav deres afsluttende rapportering. Skrivearbejdet er i fuld gang. På det 7. møde 19. februar præsenterer sekretariatet et første udkast på den endelige rapport. Hensigten er, at den endelige version kan drøftes på partnerskabets afsluttende møde den 29. februar.

Undervejs i forløbet har sekretariatet haft møder med en række interessenter, herunder RID, DRF, DBTA, BARID, ES og WOCO. Hensigten med disse møder har dels været orientering om processen, men også at give mulighed for at levere synspunkter og forslag til partnerskabet.

 

Luftfartens Klimapartnerskab – møde 4 og 5

Luftfartens Klimapartnerskab afholdt sit 4. og 5. møde henholdsvis 8. januar og 22. januar. På mødet 8. januar gav tovholderne for arbejdsgrupperne en halvvejsrapport. På mødet den 22. januar var hovedtemaerne klimafond og en drøftelse af hovedemnerne i den afsluttende rapportering til regeringen. 6. møde er deadline for arbejdsgruppernes sælutrapportering. Mødet er berammet til den 7. februar.

Flytekniker på Skills 2020

Igen i år var flyteknikeruddannelsen synlig på Skills-messen, der blev afholdt i Bella Center den 16. – 18. januar. I år var flytekniker-uddannelsen integreret i TEC’s samlede udstillingsområde. SAS og Copenhagen Air Taxi stillede også i år op med demonstration og igangværende lærlinge.  Og det gav også i år mange interesserede besøgende, hvoraf mange deltog aktivt i den spændende luftfarts-quiz. Dansk Luftfart donerede en iPad som præmie. Den heldige vinder var Desmond Junker fra København (billedet til højre)

 

 

 

Drivmidler til fremtidens transport – konference 14. januar 2020

Transport- og Boligministeriet, Klima-, Energi- og Forsyningsministeriet, DI Transport, Brancheforeningen Dansk Luftfart og Dansk Erhverv inviterer til konference i DI den 14. januar 2020 om fremtidens bæredygtige drivmidler til transportbranchen.

Transportsektoren skal levere til den grønne omstilling. Derfor er der hårdt brug for bæredygtige drivmidler, men de er ikke alle lige rundt om hjørnet. På konferencen vil vi sætte fokus på perspektiver og potentialer ved forskellige mulige drivmidler til transportbranchen og ser også på de danske perspektiver for produktion og etableringen af effektive forsyningskæder.

Deltagelse er gratis, men kræver forudgående tilmelding senest fredag den 10. januar 2020, kl. 12.00. Tilmelding foretages elektronisk. Programmet findes samme sted.

Tilmeld dig her

Møde 3 i Luftfartens Klimapartnerskab

Det tredje møde i Luftfartens Klimapartnerskab blev afholdt den 19. december. På dagsordenen var blandt andet en første drøftelse af fremskrivninger til 2030 og betydningen af disse i forhold til de målsætninger, der indgår i BDLs klimaplan fra februar 2019. BDLs mål omfatter såvel udenrigs som indenrigs, herunder skal regeringens mål på 70 % reduktion af indenrigsemissionerne i 2030 også opfyldes. I den forbindelse drøftedes hvad der kan nås af teknologisk vej og hvad der skal nås via nye bæredygtige brændstoffer. Tovholderne for de nedsatte arbejdsgrupper aflagde endvidere en kort status over arbejdet i grupperne. Næste møde er berammet til 8. januar.

Møde 2 i Luftfartens Klimapartnerskab

Luftfartens klimapartnerskab afholdt sit andet møde den 11. december. På mødet gav tovholderne for de nedsatte arbejdsgrupper en første rapport om arbejdet i grupperne. Der er fuld fart på. Grupperne er flyteknologi (tovholder: Martin Porsgaard), drivmidler (Henrik Wenzel), regulering (Lars Wigelstorp Andersen), infrastruktur og samfundsøkonomi (Thomas Woldbye) og Klimafond (Michael Svane). Næste møde i partnerskabet afholdes den 19. december. Arbejdsgrupperne skal levere deres endelige input den 7. februar, så der er tid til at konsolidere forslagene inden partnerskabet skal aflevere sine forslag til regeringen ultimo februar.

 

Fart på arbejdet i klimapartnerskabet

Efter et udbytterigt første møde i Luftfartens Klimapartnerskab den 28. november er arbejdet nu for alvor skudt i gang. Der er nedsat 5 arbejdsgrupper, der skal belyse temaer som flyteknologi (tovholder: Martin Porsgaard), drivmidler (tovholder: Henrik Wenzel), regulering (tovholder: Lars Wigelstorp Andersen), infrastruktur og samfundsøkonomi (tovholder: Thomas Woldbye) og Klimafond (tovholder Michael Svane). Dertil kommer en gruppe, der skal stå for data, analyser og kvalitetssikring (Per Henriksen / Erik Wormslev). Næste møde i partnerskabet afholdes den 11. december.

 

Luftfartens Klimapartnerskab i gang

Luftfartens Klimapartnerskab afholdt sit første møde torsdag den 28. november. På mødet, der blev afholdt i DI, blev udfordringerne og opgaven drøftet grundigt. Der blev også nedsat en række arbejdsgrupper, der skal belyse temaer som flyteknologi, drivmidler, regulering, infrastruktur og finansiering mm. Transportminister Benny Engelbrecht deltog i mødets sidste del, og havde her en meget konstruktiv dialog med partnerskabets medlemmer.

Partnerskabet skal aflevere sit bidrag til regeringen inden udgangen af februar 2020.