Nyheder
5
blog,paged,paged-2,stockholm-core-2.3,select-child-theme-ver-1.0.0,select-theme-ver-9.4,ajax_fade,page_not_loaded,menu-animation-underline-bottom,,qode_menu_

Statsministeren udpeger Klimapartnerskaber – også Luftfartens

Statsminister Mette Frederiksen samlede den 13 november en lang række erhvervsfolk til møde om den grønne omstilling på Marienborg. Ved samme lejlighed udpegedes 13 klimapartnerskaber, der hver omfatter en af erhvervslivets sektorer, heriblandt Luftfartens Klimapartnerskab. Partnerskabsideen indgik som et centralt element i Dansk Luftfarts klimaplan fra februar 2019, så dermed opfyldes et stort ønske fra luftfartserhvervet.

Partnerskabet får koncerndirektør Simon Pauck Hansen, SAS som formand og adm. direktør Thomas Woldbye som næstformand. Partnerskabet har sekretariat i Dansk Luftfart / DI Transport

 

Lovende perspektiver for bæredygtigt flybrændstof

Snart er det muligt at flyvemaskiner kan få adgang til brændstof baseret primært på organisk rest-materiale fra landbrugsproduktion og husholdninger, viser ny rapport. Brændstoffet vil være meget nær klimaneutralt.

Gylle fra husdyr, madrester fra husholdninger kombineret med hydrogen fra elektrolyse kan blive til fremtidens meget nær klimaneutrale flybrændstof. Det viser en ny rapport, som den nordiske luftfartsbranche har fået udarbejdet i samarbejde med Syddansk Universitet (SDU).

Rapporten sigter efter, at der skal bygges et fuldskalaanlæg i 2025, hvorefter der vil kunne leveres biobrændstof i store mængder i 2027.

– Det er gode nyheder, der kommer med denne rapport. Dansk Luftfart har foreslået, at der bliver etableret en klimafond, der kan være med til at finansiere dansk luftfarts bæredygtige omstilling. De teknologier, der er vurderet i denne rapport, skal jo bare produktionsmodnes og der skal skabes en effektiv forsyningskæde til lufthavnene, så er vi kørende. Det er netop den type af aktivitet, der skal ligge i klimafonden, siger branchedirektør Michael Svane, Dansk Luftfart og DI Transport

Find rapporten her: Nordic aviation fuel production – 28-10-2019 – final

 

Luftfartens Klimafond

Brancheforeningen Dansk Luftfart foreslår, at der etableres en uafhængig klimafond, der skal være spydspids i at facilitere luftfartens grønne omstilling, og dermed bidrage til opfyldelse af Danmarks ambitiøse klimamål. Forslaget er oversendt til Transportministeren samt Klima-, Energi- og Forsyningsministeren. Branchen forestiller sig, at fonden opbygges blandt andet gennem opkrævning af et mindre klimabidrag for rejser, der har oprindelse i de danske lufthavne og ved bidrag fra de forsknings- og udviklingsmidler, som Regeringen allokerer til den grønne omstilling.

Klimabidraget skal bedst muligt afspejle klimabelastningen, men også holdes i en størrelsesorden, der ikke skader luftfartserhvervets konkurrenceevne. Modellen skal kunne generere indtægter på 250 – 300 mio. kr. årligt.

Læs mere her

 

 

God gang i luftfartens klimaarrangement på folkemødet 2019

Grøn omstilling var klart topscoreren på årets folkemøde. Således også for luftfarten, hvor fredagens ”En bæredygtig flyvetur” arrangeret af SAS, Naviair og BDL trak mange engagerede deltagere. Under kyndig ledelse af journalist Martin Breum leverede Lars Sandahl, SAS, Carsten Fich, Naviair og Klimarådets formand, Peter Mølgaard en intens debat om luftfartens klimaudfordringer med en række meddebattører, herunder Jeppe Høstgaard fra den grønne studenterbevægelse, meteorologen Jesper Theilgaard, Thilde Waast fra FPU. ”Det var godt at blive udfordret på sine forudindfattede holdninger,” som en deltager sagde efter debatten.    

Dansk Luftfart på Folkemødet 2019

Der er fokus på luftfartens andel i klimaudfordringerne. Det er berettiget, for selv om luftfarten udgør 2-3 % af den globale fossile CO2-emission, er det også en branche i stor global vækst. Der er behov for intelligente, bæredygtige løsninger. Men hvor og hvordan udvikler vi dem? Det er nogen af de spørgsmål, der stilles på luftfartens arrangement fredag kl. 1330. Arrangørerne er BDL, SAS og Naviair.

Se mere her:  http://bit.ly/infrastruktur2019

 

Håb forude: et årsmøde i bæredygtig luftfart

Dansk Luftfart afholdt et spændende og velbesøgt årsmøde den 14. maj 2019, hvor luftfartens grønne omstilling var i centrum. Årsmødet tog udgangspunkt i branchens ambitiøse klimaplan, der blev offentliggjort i februar (se længere nede på siden). Der er ingen quick-fixes på udfordringerne, så derfor havde foreningen inviteret indsigstfulde forskere, grønne organisationer, økonomer og branchefolk til en konstruktiv og løsningsorienteret dialog om veje og barrierer for at opfylde de ambitiøse klimamål. På podiet var  klimaekspert og meteorolog Jesper Theilgaard, proffessorerne Lasse Rosendahl og Henrik Wenzel, der begge forsker i nye  bæredygtige brændstoffer, Jeppe Juul fra Økologisk Råd, Christian Ibsen fra Concito, Jacob Pedersen, Sydbank og SAS’ koncerndirektør Lars Sandahl Sørensen.  Erik Wormslev fra Niras var ordstyrer på den tekniske del af debatten, mens Michael Svane, DI Transport styrede forsamlingen igennem hele mødet. De mere end 80 årsmødedeltagere fik en spændende, men  også tankevækkende eftermiddag. Men allervigtigst gav dialogen håb for fremtiden.    

Nye i bestyrelsen

Brancheforeningen Dansk Luftfart afholdt generalforsamling den 14. maj 2019. Nye i bestyrelsen er adm. direktør Peter Høgsberg, Aarhus Lufthavn og Kommunikationsdirektør Bo Pedersen, Naviair. Ud af bestyrelsen træder adm. direktør Søren Svendsen, Aalborg Lufthavn og direktør Lars-Henrik Thorngreen, Air Greenland.

 

Generalforsamling og årsmøde 2019

Brancheforeningen Dansk Luftfart afholder generalforsamling den 14. maj kl. 13. Efter generalforsamlingen afholdes årsmødet kl. 14, hvor luftfartens klimaudfordringer vil være temaet. Der er sat et spændende program sammen, hvor udfordringer og løsninger vil blive perspektiveret og diskuteret. Se programmet her 

Begge arrangementer afholdes på Hotel Scandic, Vester Søgade 6, København.

 

Flyteknikere på Skills 2019

Også i 2019 var BDL sponsor for en demonstrations-stand på uddannelsesmessen Skills, der i år blev afholdt i Næstved den 4 - 6 april. Igen var der stor interesse for uddannelsen, og der blev stillet mange spørgsmål til de lærlinge fra henholdsvis SAS, Copenhagen AirTAxi, Skyways Technics og Forsvarets Hovedværksted, der var til stede på standen. De besøgende havde mulighed for at blive udfordret på deres luftfartsviden, hvis de deltog i en konkurrence, hvor der dagligt kunne vindes Virtual Reality-udstyr. Arbejdsmarkedets parter, dvs. Dansk Metal og DI var sammen med TEC Aviation og Industriens Uddannelser, også til stede på standen.

Brancheforeningen går i luften med nyt klima initiativ

Fra venstre mod højre: Lars W. Andersen, Direktør for infrastruktur i SAS. Søren Svendsen, Adm. direktør i Aalborg Lufthavn. Michael Svane, Direktør, Brancheforeningen Dansk Luftfart. Thomas Woldbye, Adm. direktør i CPH Airport.

 

Nyt klimainitiativ: Luftfarten i Danmark skal være CO2-neutral

 

Brancheforeningen Dansk Luftfart lancerer et nyt fælles klimaudspil, der med målrettede initiativer skal sikre et CO2-neutralt dansk luftfartserhverv i 2050.  Første skridt bliver, at al indenrigstrafik allerede næste år bliver CO2-neutral, og inden 2030 er 30 % af CO2-udslippet fra luftfart fjernet helt.

 

København d. 22.02.2019:

BDL – Brancheforeningen Dansk Luftfart lancerer nu klimaudspillet ‘Klimaplan Dansk Luftfart’. Udspillet indebærer, at branchen tager fælles ansvar for den grønne omstilling. Klimaudspillet indeholder fire konkrete initiativer, der skal bidrage til at gøre dansk luftfart CO2-neutral i 2050:READ MORE

Speeddating i Billund

Omkring 30 flymekaniker-elever og 2 lærere fra TEC Aviation deltog den 3. januar i et speeddating-arrangement med 9 luftfartsvirksomheder og elever. Eleverne er ved at afslutte deres grundforløb  2, og er nu på jagt efter en praktikplads. Arrangementet blev afholdt hos SUN-AIR i Billund, der havde arrangeret en meget flot kulisse med 2 businessjet i baggrunden, der skabte en perfekt ramme for dagen. Arrangementet var det første af sin slags på flyteknikerområdet. Men det bliver ikke sidste gang ifølge arrangørerne, der udover TEC og Sun-Air også talte Brancheforeningen Dansk Luftfart, DI og Industriens Uddannelser.   

 

Pilotuddannelsen: behov for offentlig involvering

BDL har længe påpeget, at der er en udfordring i, at pilotuddannelsen er en rent privat finansieret uddannelse. Et af problemerne er, at mange erhvervspiloter starter deres arbejdsliv med en stor gæld i rygsækken. Det er ikke rimeligt. Spørgsmålet blev undersøgt i forbindelse med Regeringens luftfartsstrategi i 2017, hvor man konkluderede, at der ikke er noget strukturelt problem, og at der derfor ikke er grund til at gøre noget.

Men der er et strukturelt problem, der bør løses. Det fremgår tydeligt af BDL’s seneste rapport om pilotuddannelsen. Rapporten, der er udarbejdet af Qvartz på vegne af BDL, viser at finansieringsproblemet er den største barriere for at øge optaget på uddannelsen, så efterspørgslen kan imødekommes.

Download rapporten her:  BDL-QV Analyse af pilotuddannelserne-endelig rapport I-SEP2018

 

Bliv flytekniker

De senere år har optaget på flyteknikeruddannelsen i gennemsnit ligget under 20 lærlinge per år. Det bekymrer, fordi det gør det vanskeligt at opretholde kritisk masse for uddannelsen. Samtidig vil en del aktive teknikere gå på pension de kommende år. Antallet af lærepladser er helt afgørende for at imødegå de udfordringer. Parterne bag uddannelsen, dvs. Dansk Metal, Dansk Industri / Dansk Luftfart, Industriens Uddannelser og TEC Aviation har derfor i fællesskab iværksat flere initiativer, der skal øge antallet af lærepladser. Det seneste resultat er etableringen af en modulopbygget og mere fleksibel flyteknikeruddannelse, der har introduceret den kortere A-flymekaniker-uddannelse som et integreret trin. Der arbejdes også på at få etableret et grundforløb 2 i Jylland. Senest har TEC fået udarbejdet en informationsfilm, der kan ses her:

https://www.tec.dk/erhvervsuddannelser/vaelg-erhvervsuddannelse/flyteknikeruddannelsen/

 

Air Greenland nyt medlem

Dansk Luftfart siger et stort velkommen til Air Greenland, der er nyt medlem i Dansk Luftfart. Vi har længe ønsket en tættere kontakt til Air Greenland, så vi er meget glade for at det endelig er lykkedes, siger Per Henriksen, Dansk Luftfart

Velbesøgt luftfartsarrangement på Folkemødet

Dansk Luftfart, SAS og Naviair stod i fællesskab bag et velbesøgt debatarrangement om luftfartens betydning og udfordringer på Folkemødet 2018. Anne Sophia Hermansen styrede løjerne, der fandt sted på Infrastrukturens Dag i Brogade. Paneldeltagerne var blandt andet Dorte Barsøe (Tivoli), Maria Barslund (Gourmet Bornholm), Thilde Waast (FPU), Kasper Ibsen Beck (Arla), Adam Laugesen (mand med holdninger), Lars Andersen (SAS) og Bo Pedersen (Naviair).

Debatten kom vidt omkring, og forholdt sig helt aktuelt til klimaudfordringerne, og luftfartens rolle heri.

 

Luftfarten igen på Folkemødet

Luftfarten er også i år aktive på Folkemødet. Dansk Luftfart afholder sammen med SAS og Naviair et spændende arrangement i Brogade fredag den 15. juni kl. 13.30 – 14.45 under titlen ”Tag med på flyvetur”. Anne Sophia Hermansen styrer dabatten og diskussionerne med en række folk med meninger.  Kom gerne forbi.

Se mere her (tryk på fredag):  https://program.folkemoedet.dk/?search=flyvetur

 

Velbesøgt og spændende årsmøde

Dansk Luftfart afholdt et velbesøgt årsmøde i Industriens Hus onsdag den 23. maj 2018, hvor deltagerne kunne høre SAS’ CEO Rickard Gustafson fortælle om SAS’ tanker om fremtiden luftfartsmarked. Derefter fortalte Senior Vice President Ulrik Dan Weuder om ATP’s investeringsstrategier, herunder i lufthavne. Endelig fortalte DTU-professor Peter Holtappels om fremtidens bæredygtige flybrændstof. Præsentationerne fra årsmødet vil kunne findes nedenfor i takt med at de foreligger.

Find Rickard Gustafsons præsentation her

Find Peter Holtappels præsentation her

Program for årsmødet 2018

Vi lægger som tidligere år vægt på, at årsmødet bliver en kombination af spændende indlæg om aktuelle emner samtidig med, at der også bliver mulighed for at tale med embedsmænd og kollegaer fra branchen.

Det endelige program er nu faldet på plads.

• Vi er meget glade for at kunne præsentere SAS’ koncernchef, Rickard Gustafson, der vil tale om SAS’ syn på skandinavisk luftfart i fremtiden.

• Derefter får vi et indlæg fra en aktiv luftfartsinvestor, der også vil give sit syn på fremtidsperspektiverne for skandinavisk luftfart. Indlægget præsenteres af Senior Vice President Ulrik Dan Weuder fra ATP.

• Men uden noget at fylde på tanken ingen luftfart, så derfor slutter vi arrangementet af med et indlæg om fremtidens brændstof. Indlægget leveres af professor Peter Holtappels fra DTU.

Arrangementet slutter ca. 16.45.

 

Generalforsamling og årsmøde 23. maj 2018

Dansk Luftfart afholder generalforsamling i Industriens Hus den 23. maj 2018, kl. 12.30. Efter generalforsamlingen, kl. 14.00, afholdes luftfartens årsmøde, hvor medlemmer og inviterede gæster præsenteres for spændende indlæg og selvfølgelig også muligheden for en snak med kollegaer og andre brancheaktører. Programmet vil blive offenliggjort her snarest. Hvis man ikke har fået tilmeldt sig generalforsamling og/eller årsmøde kan det ske ved email til Kirsten Solvang på kisv@di.dk

 

Flyttekniker – en spændende erhvervsuddannelse. Nu på film.

Erhvervsuddannelserne er helt centrale for Danmarks vækstgrundlag. Uddannelsen til flytekniker er både spændende og udfordrende, men også en uddannelse, der åbner dørene til mange højteknologiske brancher.

DI Business har netop bragt en artikel om uddannelsen, der kan findes her. Bemærk videoen, der kan startes i det andet foto i artiklen.

SUCCES FOR FLYTEKNIKERE PÅ SKILLS

I dagene 18 – 21 januar blev der slået på tromme for flyteknikeruddannelsen på SKILLS-messen i Herning. På Dansk Luftfarts demonstrationsstand i hal D fortalte engagerede lærlinge fra SAS, SUN-AIR og flyvevåbnet om uddannelsen til de mange  uddannelsessøgende unge mennesker. Samarbejdet med forsvaret, der til lejligheden også bidrog med en F-16 som ultimativt trækplaster, skabte stor interesse for uddannelsen. Tilstedeværelsen på SKILLS blev også benyttet til at reklamere for den nye A-mekaniker-uddannelse. Da SKILLS lukkede lørdag eftermiddag, var det nogen tilfredse, men også hæse og trætte repræsentanter for uddannelsen, der kunne pakke sammen og sætte næsen hjemad. Holdet kan ses på billedet overfor, med Per Jespersen, SAS helt til højre.

DI Business har også rapporteret om flyteknikeruddannelsen. Læs mere her

 

FLYTEKNIKERE OG BDL PÅ UDDANNELSESMESSEN SKILLS

Dansk Luftfart står bag en demonstrationsstand for flyteknikeruddannelsen på SKILLS-messen i Herning messecenter. SKILLS finder sted 18. – 20. januar.  Standen er udviklet i samarbejde med TEC Aviation, Dansk Metal, Dansk Industri samt SAS, Sun-Air og Flyvevåbnet. På standen vil der hele tiden være lærlinge og andre til stede, der kan svare på spørgsmål fra de formentlig mange besøgende unge mennesker. For der bliver meget at se på – dels med en F-16 i forhallen og landingsstel, turbine og andet forskelligt materiel på selve standen. Standen kan findes i hal D, stand 3344. Der er fri adgang til messen. ”Vi ser frem til at få besøg af en masse repræsentanter fra luftfartsvirksomhederne – og selvfølgelig også – en masse unge mennesker, der kan blive inspireret til at søge en avanceret erhvervsuddannelse som flytekniker”, siger Per Henriksen,  Dansk Luftfart.  

Se mere her: https://skillsdenmark.dk/forside-aktuelt/

 

NY FLYMEKANIKER-UDDANNELSE

Dansk Luftfart og DI Erhvervsuddannelser har været initiativtagere til etableringen af en ny kortere flyteknikeruddannelse, den såkaldte A-mekaniker-uddannelse, der længe har været ønsket i branchen. Det er nu lykkedes med Trafikstyrelsens godkendelse af det uddannelsesforløb som TEC Aviation (skolen) har udarbejdet. Fra 1. januar kan de første så optages på grundforløbet.  Efter gennemført A-trin (trin 1) kan man fortsætte med uddannelsen som B-tekniker (trin 2). Ideen med A-trinnet er, at uddannelsesforløbet bliver kortere, mere overskueligt, og at virksomhederne dermed får mere mod på at lave uddannelsesaftaler, hvormed den vigtige tilgang til værkstederne sikres. Der kan findes mere om uddannelsen på TEC’s hjemmeside.

 

 

DANSKE FLY SLIPPER FOR BESVÆRLIGT KONTANTKRAV

Fra 1. januar 2018 kan danske fly selv vælge, om kabinepersonalet skal tage imod kontanter. Dermed bliver der lige konkurrencevilkår for danske og udenlandske fly.

Frem over bliver det valgfrit for danske fly, om kabinepersonalet skal tage imod kontanter. Det sker, efter erhvervsminister Brian Mikkelsen fra 1. januar 2018 har tildelt dispensation til alle dansk indregistrerede fly fra kontantreglen. Beslutningen vækker stor glæde i danske luftfartsvirksomheder.

– Det er en rigtig god nyhed for dansk luftfart, at danske fly nu får lige konkurrencevilkår med udenlandske selskaber. Det har længe været både dyrt og bøvlet for de danske flyselskaber, at de skulle kunne tage imod kontanter, så det er en kærkommen lettelse fra ministeren, siger branchedirektør Michael Svane fra Dansk Luftfart i DI.

Han peger på, at langt de fleste passagerer i dag betaler med kort.

– Det er kun et lille fåtal, som i dag betaler med kontanter, så i praksis vil ændringen have meget lille betydning for danske passagerer – men stor betydning for flyselskaberne. Derfor har det også været et stort ønske for dansk luftfart at blive undtaget kontantkravet, siger Michael Svane.

REGERINGEN OFFENTLIGGØR LUFTFARTSSTRATEGI

På et pressemøde i Transportministeriet mandag 3. juli kl. 12 offentliggjorde regeringen sit udspil til luftfartsstrategi. På pressemødet redegjorde Transport-, Bygnings- og Boligminister Ole Birk Olsen og Erhvervsminister Brian Mikkelsen for hovedpunkterne i strategien, der indeholder 38 initiativer. Regeringen sætter i sin målsætning for strategien lighedstegn mellem forbindelser / tilgængelighed og vækst. Det er positivt, og et godt pejlemærke fremover. De enkelte initiativer kan der være forskellige holdninger til, men det er skuffende, at der ikke er blevet plads til konkrete handlinger på pilotuddannelsen. Så den sag må branchen belave sig på at skulle bearbejde yderligere.

– Vi glæder vi os over regeringens strategi for luftfarten i Danmark, som både DI og Dansk Luftfart har efterlyst i flere år. Vi deler fuldt ud regeringens mål om, at det skal være lettere at flyve til mål i både Danmark og udlandet. Det er afgørende for de danske virksomheder, at vi har det bedst mulige udbud af flyruter til alle de relevante markeder, som vi importerer fra og eksporterer til. Der er en direkte sammenhæng mellem tilgængelighed og vækst i Danmark, siger branchedirektør Michael Svane, DI og Dansk luftfart.

– Overordnet er vi tilfredse med, at regeringen sætter fokus på luftfragt, som betyder meget for mange danske produktions- og servicevirksomheder. Derfor er det glædeligt, at regeringen lægger op til at sikre, at de danske lufthavne er effektive og konkurrencedygtige, også på transfer og indenrigsflyvningerne. Vi hilser det velkommen, at strategien også har internationale ambitioner om at styrke de internationale luftfartsaftaler, herunder Danmarks muligheder for at tiltræde Global Entry til USA, som betyder at man kan komme hurtigere ind i landet, siger Michael Svane.

– Vi skal ikke blot holde fast i, men også udvikle mulighederne for at komme til og fra de udenlandske markeder ved at sikre den bedst mulige betjening af danske virksomheder i lufthavnen. Det er vigtigt, at Københavns Lufthavn sikrer sin position som det nordeuropæiske trafikknudepunkt for luftfart, siger Michael Svane.

– Der er dog malurt i bægeret, idet regeringen ikke opfylder luftfartsbranchens ønske om at støtte pilotuddannelsen i Danmark. En opgave, som regeringen undervurderer efter min mening. Vi vil bruge vores kræfter på at sikre, at et flertal i Folketinget finder pengene til at sikre pilotuddannelserne i Danmark, siger branchedirektør Michael Svane, DI.

Regeringens pressemeddelelse samt selve strategien med tilhørende materiale kan findes her

LUFTFARTEN PÅ FOLKEMØDET 2017

Dansk Luftfart er på Folkemødet igen i år, hvor vi er partnere i Infrastrukturens Telt på Havnen i Allinge. Torsdag den 15. juni kl 15.00 – 15.45 afholder vi et debatarrangement om luftfartens rolle i indenrigstrafikken, og stiller blandt andet spørgsmålet om, hvorfor indenrigsluftfarten er fraværende i debatten om landsdelstrafikken. Udover Dansk Luftfarts arrangement, er luftfarten pænt repræsenteret i Infrastrukturens Telt, i og med at CPH, SAS og Naviair også har events i teltet. Teltets partnere byder i øvrigt på hyggeligt samvær over et lille glas fredag kl. 18. Det hele finder som nævnt sted på havnen i lokation G16.

Se mere her:

NY FORMAND OG VELBESØGT ÅRSMØDE

Efter 7 år på posten, tilkendegav Dansk Luftfarts formand siden etableringen i 2010, Lars Wigelstorp Andersen, SAS, at det nu er tid at træde lidt til side. Adm. direktør Søren Graversen, Star Air A/S, bliver ny formand for foreningen.

Lars Wigelstorp Andersen har som formand haft en afgørende rolle i at få branchen samlet om de fælles interesser. Herunder ikke mindst at få overbevist regeringen om behovet for en aktiv dansk luftfartsstrategi. Lars Wigelstorp Andersen fortsætter i bestyrelsen.

Efter generalforsamlingen afholdt BDL et velbesøgt årsmøde i Industriens Hus.

Årsmødet havde fokus på ligheder og forskelle i de 3 skandinaviske landes luftfartsstrategier. På mange måder kan der tales om politiske paradokser. I både Sverige og Norge laves udviklingstrategier for luftfarten, men samtidig lægger man store sten ud ved at påligne flyrejser store afgifter. I Danmark er situationen heldigvis en anden. Her er fokus på udvikling, vækst og tilgængelighed. Passagerafgifter hører fortiden til.

Præsentationer fra årsmødet kan findes her:

Hakon Iversen-TRM Årsmøde i Dansk Luftfart 18MAJ2017

Svenskt Flyg Anna Wilson Dansk Luftfart Årsmöte 2017

NHO Luftfart-Torbjørn Lothe-BDL Aarsmøde18maj2017