Nyheder
5
blog,paged,paged-3,stockholm-core-2.3,select-child-theme-ver-1.0.0,select-theme-ver-9.6.1,ajax_fade,page_not_loaded,menu-animation-underline-bottom,,qode_menu_

Flyttekniker – en spændende erhvervsuddannelse. Nu på film.

Erhvervsuddannelserne er helt centrale for Danmarks vækstgrundlag. Uddannelsen til flytekniker er både spændende og udfordrende, men også en uddannelse, der åbner dørene til mange højteknologiske brancher.

DI Business har netop bragt en artikel om uddannelsen, der kan findes her. Bemærk videoen, der kan startes i det andet foto i artiklen.

SUCCES FOR FLYTEKNIKERE PÅ SKILLS

I dagene 18 – 21 januar blev der slået på tromme for flyteknikeruddannelsen på SKILLS-messen i Herning. På Dansk Luftfarts demonstrationsstand i hal D fortalte engagerede lærlinge fra SAS, SUN-AIR og flyvevåbnet om uddannelsen til de mange  uddannelsessøgende unge mennesker. Samarbejdet med forsvaret, der til lejligheden også bidrog med en F-16 som ultimativt trækplaster, skabte stor interesse for uddannelsen. Tilstedeværelsen på SKILLS blev også benyttet til at reklamere for den nye A-mekaniker-uddannelse. Da SKILLS lukkede lørdag eftermiddag, var det nogen tilfredse, men også hæse og trætte repræsentanter for uddannelsen, der kunne pakke sammen og sætte næsen hjemad. Holdet kan ses på billedet overfor, med Per Jespersen, SAS helt til højre.

DI Business har også rapporteret om flyteknikeruddannelsen. Læs mere her

 

FLYTEKNIKERE OG BDL PÅ UDDANNELSESMESSEN SKILLS

Dansk Luftfart står bag en demonstrationsstand for flyteknikeruddannelsen på SKILLS-messen i Herning messecenter. SKILLS finder sted 18. – 20. januar.  Standen er udviklet i samarbejde med TEC Aviation, Dansk Metal, Dansk Industri samt SAS, Sun-Air og Flyvevåbnet. På standen vil der hele tiden være lærlinge og andre til stede, der kan svare på spørgsmål fra de formentlig mange besøgende unge mennesker. For der bliver meget at se på – dels med en F-16 i forhallen og landingsstel, turbine og andet forskelligt materiel på selve standen. Standen kan findes i hal D, stand 3344. Der er fri adgang til messen. ”Vi ser frem til at få besøg af en masse repræsentanter fra luftfartsvirksomhederne – og selvfølgelig også – en masse unge mennesker, der kan blive inspireret til at søge en avanceret erhvervsuddannelse som flytekniker”, siger Per Henriksen,  Dansk Luftfart.  

Se mere her: https://skillsdenmark.dk/forside-aktuelt/

 

NY FLYMEKANIKER-UDDANNELSE

Dansk Luftfart og DI Erhvervsuddannelser har været initiativtagere til etableringen af en ny kortere flyteknikeruddannelse, den såkaldte A-mekaniker-uddannelse, der længe har været ønsket i branchen. Det er nu lykkedes med Trafikstyrelsens godkendelse af det uddannelsesforløb som TEC Aviation (skolen) har udarbejdet. Fra 1. januar kan de første så optages på grundforløbet.  Efter gennemført A-trin (trin 1) kan man fortsætte med uddannelsen som B-tekniker (trin 2). Ideen med A-trinnet er, at uddannelsesforløbet bliver kortere, mere overskueligt, og at virksomhederne dermed får mere mod på at lave uddannelsesaftaler, hvormed den vigtige tilgang til værkstederne sikres. Der kan findes mere om uddannelsen på TEC’s hjemmeside.

 

 

DANSKE FLY SLIPPER FOR BESVÆRLIGT KONTANTKRAV

Fra 1. januar 2018 kan danske fly selv vælge, om kabinepersonalet skal tage imod kontanter. Dermed bliver der lige konkurrencevilkår for danske og udenlandske fly.

Frem over bliver det valgfrit for danske fly, om kabinepersonalet skal tage imod kontanter. Det sker, efter erhvervsminister Brian Mikkelsen fra 1. januar 2018 har tildelt dispensation til alle dansk indregistrerede fly fra kontantreglen. Beslutningen vækker stor glæde i danske luftfartsvirksomheder.

– Det er en rigtig god nyhed for dansk luftfart, at danske fly nu får lige konkurrencevilkår med udenlandske selskaber. Det har længe været både dyrt og bøvlet for de danske flyselskaber, at de skulle kunne tage imod kontanter, så det er en kærkommen lettelse fra ministeren, siger branchedirektør Michael Svane fra Dansk Luftfart i DI.

Han peger på, at langt de fleste passagerer i dag betaler med kort.

– Det er kun et lille fåtal, som i dag betaler med kontanter, så i praksis vil ændringen have meget lille betydning for danske passagerer – men stor betydning for flyselskaberne. Derfor har det også været et stort ønske for dansk luftfart at blive undtaget kontantkravet, siger Michael Svane.

REGERINGEN OFFENTLIGGØR LUFTFARTSSTRATEGI

På et pressemøde i Transportministeriet mandag 3. juli kl. 12 offentliggjorde regeringen sit udspil til luftfartsstrategi. På pressemødet redegjorde Transport-, Bygnings- og Boligminister Ole Birk Olsen og Erhvervsminister Brian Mikkelsen for hovedpunkterne i strategien, der indeholder 38 initiativer. Regeringen sætter i sin målsætning for strategien lighedstegn mellem forbindelser / tilgængelighed og vækst. Det er positivt, og et godt pejlemærke fremover. De enkelte initiativer kan der være forskellige holdninger til, men det er skuffende, at der ikke er blevet plads til konkrete handlinger på pilotuddannelsen. Så den sag må branchen belave sig på at skulle bearbejde yderligere.

– Vi glæder vi os over regeringens strategi for luftfarten i Danmark, som både DI og Dansk Luftfart har efterlyst i flere år. Vi deler fuldt ud regeringens mål om, at det skal være lettere at flyve til mål i både Danmark og udlandet. Det er afgørende for de danske virksomheder, at vi har det bedst mulige udbud af flyruter til alle de relevante markeder, som vi importerer fra og eksporterer til. Der er en direkte sammenhæng mellem tilgængelighed og vækst i Danmark, siger branchedirektør Michael Svane, DI og Dansk luftfart.

– Overordnet er vi tilfredse med, at regeringen sætter fokus på luftfragt, som betyder meget for mange danske produktions- og servicevirksomheder. Derfor er det glædeligt, at regeringen lægger op til at sikre, at de danske lufthavne er effektive og konkurrencedygtige, også på transfer og indenrigsflyvningerne. Vi hilser det velkommen, at strategien også har internationale ambitioner om at styrke de internationale luftfartsaftaler, herunder Danmarks muligheder for at tiltræde Global Entry til USA, som betyder at man kan komme hurtigere ind i landet, siger Michael Svane.

– Vi skal ikke blot holde fast i, men også udvikle mulighederne for at komme til og fra de udenlandske markeder ved at sikre den bedst mulige betjening af danske virksomheder i lufthavnen. Det er vigtigt, at Københavns Lufthavn sikrer sin position som det nordeuropæiske trafikknudepunkt for luftfart, siger Michael Svane.

– Der er dog malurt i bægeret, idet regeringen ikke opfylder luftfartsbranchens ønske om at støtte pilotuddannelsen i Danmark. En opgave, som regeringen undervurderer efter min mening. Vi vil bruge vores kræfter på at sikre, at et flertal i Folketinget finder pengene til at sikre pilotuddannelserne i Danmark, siger branchedirektør Michael Svane, DI.

Regeringens pressemeddelelse samt selve strategien med tilhørende materiale kan findes her

LUFTFARTEN PÅ FOLKEMØDET 2017

Dansk Luftfart er på Folkemødet igen i år, hvor vi er partnere i Infrastrukturens Telt på Havnen i Allinge. Torsdag den 15. juni kl 15.00 – 15.45 afholder vi et debatarrangement om luftfartens rolle i indenrigstrafikken, og stiller blandt andet spørgsmålet om, hvorfor indenrigsluftfarten er fraværende i debatten om landsdelstrafikken. Udover Dansk Luftfarts arrangement, er luftfarten pænt repræsenteret i Infrastrukturens Telt, i og med at CPH, SAS og Naviair også har events i teltet. Teltets partnere byder i øvrigt på hyggeligt samvær over et lille glas fredag kl. 18. Det hele finder som nævnt sted på havnen i lokation G16.

Se mere her:

NY FORMAND OG VELBESØGT ÅRSMØDE

Efter 7 år på posten, tilkendegav Dansk Luftfarts formand siden etableringen i 2010, Lars Wigelstorp Andersen, SAS, at det nu er tid at træde lidt til side. Adm. direktør Søren Graversen, Star Air A/S, bliver ny formand for foreningen.

Lars Wigelstorp Andersen har som formand haft en afgørende rolle i at få branchen samlet om de fælles interesser. Herunder ikke mindst at få overbevist regeringen om behovet for en aktiv dansk luftfartsstrategi. Lars Wigelstorp Andersen fortsætter i bestyrelsen.

Efter generalforsamlingen afholdt BDL et velbesøgt årsmøde i Industriens Hus.

Årsmødet havde fokus på ligheder og forskelle i de 3 skandinaviske landes luftfartsstrategier. På mange måder kan der tales om politiske paradokser. I både Sverige og Norge laves udviklingstrategier for luftfarten, men samtidig lægger man store sten ud ved at påligne flyrejser store afgifter. I Danmark er situationen heldigvis en anden. Her er fokus på udvikling, vækst og tilgængelighed. Passagerafgifter hører fortiden til.

Præsentationer fra årsmødet kan findes her:

Hakon Iversen-TRM Årsmøde i Dansk Luftfart 18MAJ2017

Svenskt Flyg Anna Wilson Dansk Luftfart Årsmöte 2017

NHO Luftfart-Torbjørn Lothe-BDL Aarsmøde18maj2017

GENERALFORSAMLING OG ÅRSMØDE 18. MAJ 2017

Dansk Luftfart afholder sin årlige generalforsamling i Industriens Hus den 18. maj 2017 kl. 12.30.

Årsmødet med eksterne gæster, indlæg og debat afholdes efter generalforsamlingen (kl. 14 – 17).

2017: LUFTFARTSSTRATEGIENS ÅR

I 2017 ser vi frem til at få vedtaget en luftfartspolitisk strategi, der aktivt og ambitiøst udvikler Danmark som det førende luftfartsland i Nordeuropa. Det er afgørende, at luftfartsstrategien integreres i regeringens vækststrategi. Målet er derfor at styrke tilgængeligheden såvel internationalt som nationalt. Danske virksomheder har behov for, at strategien fastholder og udvikler luftfartsbetjeningen til og fra hele Danmark bedst muligt.

Heri indgår også, at vi har effektive og konkurrencedygtige lufthavne, der understøtter luftfartsselskaber, der skaber vækst og beskæftigelse i det samlede erhvervsliv, herunder erhvervsturismen. Flyruter til og fra alle væsentlige markeder for dansk erhvervsliv er vitale. Det gælder også i relation til luftfragten, der i ton udgør ca. 1 % af Danmarks eksport, men målt i værdi godt 1/3 af eksporten.

Uddannelsesmæssigt har erhvervet brug for en særlig indsats ikke mindst i forhold til piloter og flymekanikere. Vi håber, at regering og Folketing vil sikre et stærkt statsligt engagement i disse uddannelser. Vi har brug for en strategi, der understøtter den samlede fødekæde inden for luftfarten.

Det er vigtigt at strategien tager sigte på alle dele af luftfarten. Det gælder lufthavne, ruteflyvning, charterflyvning og general aviation.

Luftfartsstrategien skal også sikre et stærkt dansk engagement internationalt, herunder ikke mindst i relation til EU. Den europæiske luftfartspakke er grundlaget for den fremtidige politikudvikling, når der eksempelvis gælder luftfartsaftaler med tredjelande.

TRANSPORTMINISTRE: FARVEL OG GODDAG

Søndag den 27. november bød på nyt regeringsgrundlag og 2 nye partier i regeringen. Med luftfartsbriller på, og når fokus er på vækst, er det overraskende, at der ikke står et ord om luftfart og luftfartsstrategi i regeringsgrundlaget, fordi luftfarten har endog stor betydning for det danske vækstgrundlag.

Omdannelsen betyder også, at Hans Christian Schmidt må overlevere nøglerne til Transportministeriet til Ole Birk Olesen (LA), der bliver ny Transport-, Bygnings- og Boligminister.    Luftfartserhvervet har grund til at takke Hans Christian Schmidt for et stort engagement for luftfarten og for indsatsen for at udvikle en aktiv dansk luftfartsstrategi.  Der skal også lyde et velkommen til den nye transportminister med ønsket om et godt samarbejde om at fortsætte processen med at udvikle den danske luftfartsstrategi.

NY RAPPORT: LUFTFARTEN SPILLER EN NØGLEROLLE FOR DANSK ØKONOMI

Når luftfartsselskaber opretter nye flyforbindelser og øger antallet af afgange på eksisterende ruter, har det direkte indflydelse på samfundsøkonomien. Det viser en ny rapport som Copenhagen Economics i dag præsenterede for transport- og bygningsminister Hans Chr. Schmidt og Rådet for Dansk Luftfart.

De positive effekter af luftfarten skabes primært fra den øgede tilgængelighed. Det er særligt for luftfarten og kræver et velfungerende samspil mellem de danske lufthavne, danske og udenlandske luftfartsselskaber med operation i Danmark og myndighederne.

Ud over de positive effekter på tilgængeligheden viser rapporten, at luftfartssektoren genererer knap 30.000 direkte arbejdspladser og 20.000 indirekte arbejdspladser i Danmark.

Rapporten kan findes her:

HISTORISK KLIMAAFTALE LANDET

Luftfartens globale klimaaftale landet
Historisk klimaaftale blev sent fredag landet på generalforsamlingen i FN’s luftfartsorganisation (ICAO). Aftalen betyder, at der nu indføres en international model for reduktion af luftfartens CO2 udslip.

Aftalen indebærer, at der fra 2021 etableres et markedsbaseret system, hvor den internationale luftfartssektor skal kompensere for stigninger i CO2-udledningerne udover 2020-niveauet ved at investere i klimaforbedrende projekter primært i udviklingslandene.

Systemet vil være frivilligt fra 2021 til 2026, men er obligatorisk fra 2017. Aftalen indebærer desuden, at alle flyvninger på de samme ruter behandles ens, så der ikke opstår konkurrenceforvridende tilstande.

”Det er glædeligt, at vi nu efter mange års forhandlinger omsider har fået en global klimaaftale for den civile internationale luftfart. Det er også meget glædeligt, at der på den ene side opnås en markant reduktion af CO2-udledningerne, og på den anden side tages hensyn til, at f.eks. danske luftfartsselskaber ikke påvirkes hårdere end de luftfartsselskaber, de konkurrerer med på de samme ruter. Der er også grund til at rose regeringen for at bakke op om aftalen”, siger branchedirektør Michael Svane, Dansk Luftfart og DI Transport.

Se mere her:

NY NORDISK RAPPORT OM BIOBRÆNDSTOF

Rapporten er udarbejdet af NIRAS på vegne af NER. NISA (Nordic Initiative for Sustainable Aviation), hvor BDL er medlem, har deltaget aktivt i rapportens tilblivelse. Rapporten kan ses som en nordisk opfølger på BDL’s danske rapport fra 2014 (kan downloades her fra siden). Den nordiske rapport viser, at der er et stort potentiale for bæredygtigt biobrændstof til fly, hvor en regional produktion vil kunne reducere afhængigheden af fossilt brændstof. Samtidig skabes en platform for mange nye højteknologiske job i Norden. Men rapporten peger også på, at tingene kun løbes i gang med hjælp fra politisk hold.

Den nye rapport kan findes her

BDL PÅ FOLKEMØDET 2016

BDL er i år partner i Infrastrukturens Telt, der er placeret på havnen i Allinge (G18).

Vi inviterer til debatmøde fredag den 17. juni kl. 13 – 14, hvor Transport- og Bygningsminister Hans Christian Schmidt vil debatere luftfartens betydning for Danmarks vækstmuligheder og ønskerne til en luftfartsstrategi med forbundsformand Claus Jensen, Dansk Metal; kommunikationsdirektør Kasper Ibsen Beck, Arla Foods og NN, Siemens. Louise Hededam, der blandt andet er kendt fra P1 Morgen, er moderator.

Se mere om programmet her

DI Transport, SAS, CPH, Sund og Bælt mfl. er også partnere i teltet, så der er mange andre spændende ting på programmet.

GOD BELIGGENDE – GODE EMNER = GODT FOLKEMØDE!

Selv om regnen gjorde det hele noget vådt, var der god debat og god deltagelse til BDL’s arrangement på Folkemødet fredag den 17. juni. Deltagelsen i Infrastrukturens Telt, der var placeret helt optimalt på havnen i Allinge, viste sit værd. Let at finde og på et hovedstrøg, hvor mange passerer forbi.

Mens regnen tog til i styrke debatterede Transportminister Hans Christian Schmidt luftfartsstrategi med forbundsformand Claus Jensen, Dansk Metal, og Steen Nørby-Nielsen fra Siemens Mobility og Kasper Ibsen Beck, Arla Foods. Selv om ministeren ikke er luftfartsminister af navn er han det af gavn. Der er øje for luftfartens store betydning for samfundsøkonomien, og derfor stor støtte til udviklingen af en dansk luftfartsstrategi. Både Claus Jensen og ministeren påpegede luftfartsuddannelsernes store vigtighed. Ministeren var positiv til større offentlig involvering i pilotuddannelsen, og var enig i, at flymekanikeruddannelsen fortjener større opmærksomhed.

BDL’s Debatpanel på Folkemødet. Louise Hededam var ordstyrer

VELBESØGT OG VELOPLAGT ÅRSMØDE

Europas luftfartsindustri skal være særdeles årvågen, hvis den vil undgå at miste terræn på et presset marked.

Af Rikke Brøndum, DI
Sådan lyder budskabet fra en række eksperter, som tirsdag var samlet i Industriens Hus til årsmøde i Dansk Luftfart.

– Det store problem for europæiske lufthavne er kapaciteten. Der mangler simpelthen plads. Men det er dyrt at udvide, og ofte møder lufthavnene stor modstand fra miljøorganisationer og lokal. Men i Asien advokerer de lokale faktisk for, at lufthavnene bliver udvidet, siger Jagoda Egeland, økonom i OECD og medlem af den britiske lufthavnskommission.

Når kapacitet er så vigtig, skyldes det blandt andet, at det er afgørende for lufthavnenes indtjening at kunne fungere som knudepunkt for international trafik. Den position er der stor konkurrence om, både verdensdelene imellem, men også internt i Europa.

– Det betyder, at en lufthavn som København, der i dag fungerer som et hub, bliver presset af nabolufthavne, siger Jagoda Egeland og peger på Gardemoen i Oslo, der også arbejder på at blive et skandinavisk knudepunkt.

PRESSEDE SELSKABER MÅ KONSOLIDERE SIG

Men også flyselskaberne – ikke mindst de gamle statsejede selskaber som SAS – er under pres, lyder advarslen fra aktieanalysechef i Sydbank, Jacob Pedersen, der i flere år har fulgt selskabernes op- og nedture. Selv om et selskab som SAS er i bedre form i dag end selskabet har været de sidste 10 år – og blandt udvider med nye fly og langdistanceruter – er konkurrencen stadig benhård.

– De gamle selskaber har haft fordele de senere år af den lave oliepris. Men den fordel er ved at forsvinde nu. Lavprisselskaberne presser de gamle selskaber på de kortere ruter i Europa, mens selskaber som Qatar Air fra Mellemøsten presser dem på langdistanceruterne, siger Jacob Pedersen.

NY STRATEGI SKAL HJÆLPE

For at sikre at luftfarten i Danmark fortsat har gode rammevilkår i den hårde konkurrence, er regeringen i gang med at udforme en samlet strategi på området på tværs af ministerier, som også DI længe har haft et ønske om. Planen skal være klar til næste forår og ser navnlig på Danmarks internationale tilgængelighed og på, hvordan Danmark implementerer EU-reglerne på området i forhold til vores nabolande.

– En styrket luftfart og ikke mindst den bedst mulige tilgængelighed står øverst på erhvervslivets ønskeseddel, siger branchedirektør i DI Transport, Michael Svane.

Find præsentationerne fra mødet her.
Jesper Rasmussen, Trafik- og Byggestyrelsen: Jesper Rasmussen, 2016
Claus Lassen, Aalborg Universitet: Claus Lassen 2016
Jacob Pedersen, Sydbank: Jacob Pedersen, 2016
Jagoda Egeland, OECD-ITF: Confederation of Danish Industries_Egeland.pdf

GENERALFORSAMLING 2016

Dansk Luftfart afholdt generalforsamling i Industriens Hus den 24. maj 2016. Der er ingen ændringer i bestyrelsen, ud over at tidligere pressechef i SAS, Trine Kromann-Mikkelsen, er udtrådt som følge af jobskifte. Trine er tiltrådt som kommunikationschef i William Demant. SAS vil udpege et nyt bestyrelsesmedlem hurtigst muligt.

GENERALFORSAMLING OG ÅRSMØDE 2016

Generalforsamlingen afholdes den 24. maj 2016, k. 13.00 i Industriens Hus, 1787 København V.

Eventuelle forslag skal være bestyrelsen i hænde senest 2 uger før generalforsamlingen, jf. dog bestemmelserne om vedtægtsændringer mv. i vedtægternes § 10 (vedtægter vedhæftet).
Endelig dagsorden og materiale udsendes senest 1 uge før generalforsamlingen.

Årsmødet afholdes i forlængelse af generalforsamlingen.  Årsmødet påbegyndes Kl. 14.00, og er programsat frem til kl. ca. 17.00, hvorefter der er mulighed for lidt networking. Der inviteres som vanligt en række eksterne gæster til årsmødet. På årsmødet vil fokus være på arbejdet med at udvikle en dansk luftfartsstrategi.

HØJESTERETSDOM – FLYFORSINKELSER

Højesteret afsagde 4. april dom i 2 sager om flypassagerers krav på økonomisk kompensation ved flyforsinkelser. Højesteret gav passagererne medhold.

 Dansk Luftfart finder den retlige udvikling stærkt bekymrende. Fortolkningerne af EU Forordning 261/2004 ved EU-domstolen har udvidet forordningens anvendelsesområde, således at der nærmest gælder objektivt ansvar for flyselskaber ved forsinkelser forårsaget af uforudsete tekniske fejl. Domstolen har navnlig i den ene af sagerne (sag 41) i praksis sat forordningens parallelle hensyn til flysikkerhed helt ud af kraft. I dommen anerkender Højesteret – i lighed med den såkaldte Van der Lans-dom ved EU-domstolen – at fabrikationsfejl kan være en usædvanlig omstændighed. Højesteret går imidlertid et skridt videre ved at slå fast, at det forhold at den skjulte fabrikationsfejl opdages under en rutinemæssig pre-flight inspektion i sig selv gør, at der ikke er tale om en usædvanlig omstændighed. Det er efter vores opfattelse en meget vidtgående fortolkning, siger direktør Michael Svane. Dansk Luftfart vil derfor lægge pres på det politiske system i EU. Nu må vi tage bolden til den politiske scene for at se, om vi kan finde en bedre balance mellem hensynet til, at passagerer skal have kompensation og også hensynet til luftfartsselskaberne, siger han.

REGERINGEN SÆTTER GANG I LUFTFARTSSTRATEGI

Regeringen offentliggjorde tidligere i dag vækstudspillet “Vækst og udvikling i hele Danmark”. Udspillet tæller 100 forslag til vækstinitiativer, hvoraf specielt et bør have luftfartserhvervets interesse.
Det har nemlig overskriften “styrkelse af dansk luftfart til gavn for erhvervslivet”.

Brancheforeningen Dansk Luftfart hilser regeringens initiativ velkomment. Initiativet er stærkt efterspurgt i erhvervslivet, fordi høj international tilgængelighed og styrket konkurrenceevne for dansk luftfart er vitalt for det danske vækstgrundlag. Præcis den sammenhæng lagde vi stor vægt på i vores luftfartspolitiske udspil ”Danmark som attraktivt luftfartsland” fra maj i år. Vi er både meget tilfredse og begejstrerede over, at regeringen har taget handsken op, og ser virkelig frem til at få tingene konkretiseret i det kommende arbejde, siger Per Henriksen, Dansk Luftfart

Det samlede vækstudspil kan findes her

NY DOM – REJSEBUREAUER KAN IKKE BARE FRALÆGGE SIG ANSVARET

En dom ved østre Landsret fastslår, at rejsebureauer har en betydelig oplysningspligt over for forbrugerne om deres status, når de sælger flybilletter. Dommen, der forelå onsdag, drejer sig specifikt om rejseportalers økonomiske ansvar over for forbrugerne, hvis flyselskabet går konkurs.
I dommen får Forbrugerombudsmanden medhold i en konkret ankesag, der er ført på vegne af en forbruger. I sagen fremstod en rejseportal som aftalepart i forbindelse med salg af flybilletter, men nægtede at refundere forbrugerens hjemrejseudgifter i forbindelse med flyselskabets konkurs, fordi man mente at have status som formidler.

Den går ikke, siger Østre Landsret. Hvis man skal have status som formidler (agentforbehold), har man pligt til at sikre at forbrugeren klart og tydeligt er informeret om dette. ”Vi er tilfredse med dommen, fordi det er vigtigt, at forbrugeren har klarhed over, hvem der er aftaleparten. At det som hovedregel er der, hvor kunden køber varen, er et gyldent princip. Så vi er glade for, at landsretten stadfæster dette princip”, siger Per Henriksen, Brancheforeningen Dansk Luftfart.

Dommen kan findes her

FOLKEMØDET: GOD DEBAT OG STRÅLENDE SOL

Strålende sol og intensiv debat var ingredienserne da Brancheforeningen Dansk Luftfart og DI torsdag den 11. juni bød på luftfartsdebat på Klostergården i Allinge. Under styring af redaktør Andreas Krog diskuterede et panel bestående af Søren Holm Johansen, Rambøll, Lars Sandahl Sørensen, SAS, Claus Lassen, Aalborg Universitet, Jens Wittrup Willumsen, VisitDenmark og Hernik Berlau, 3F, fremtidsperspektiverne for den danske luftfartsbranche.

Der var bred enighed om, at international tilgængelighed er et nøgleord, hvis det danske vækstgrundlag skal fastholdes og styrkes.Lars Sandahl påpegede, at Danmark i dag har et langt højere ruteantal end landets størrelse berettiger, og undertregede det vigtige i, at den position styrkes. Han påpegede også et ønske om konkurrence på lige og fair vilkår. Henrik Berlau understregede, at såvel fagbevægelse som erhverv må presse på overfor lovgiverne, så de rette rammer sikres. Claus Lassen trak på sin forskning, og fremhævede at politikerne er herrer over rammebetingelserne, og at der er behov for en klar strategi og forpligtende aftaler. Jens Willumsen understregede blandt andet vigtigheden af, at Danmark har et netværksselskab, der er et helt centralt element i høj tilgængelighed, og dermed for turismen. Punkt-til-punkt selskaber leverer nok transport fra A til B, men bidrager ikke væsentligt til “rigtige” tilgængelighed. Søren Holm Johansen nævnte, at direkte ruter er helt afgørende for erhvervslivet. Rambølls flytning fra Virum til Ørestad skyldes netop ønsket om stor tilgængelighed.

LUFTFARTEN PÅ FOLKEMØDET 2015

Nye tal viser, at dansk luftfart – med de rette politiske initiativer – kan bidrage med op i mod 20 mia. kroner yderligere til den danske økonomi. Der skal derfor lægges en ny strategi for LuftfartsDanmark, så luftfarten også i fremtiden kan sikre vækst og arbejdspladser i Danmark. Skal luftfartsuddannelserne gentænkes? Skal der laves et loft over de administrative byrder? Eller skal konkurrencevilkårene ændres? Kom med når vi tager debatten om, hvordan dansk luftfart fortsat skal skabe værdi for Danmark.

Debatten finder sted torsdag den 11. juni kl. 17.30 – 18.30 i Klostergaarden, Østergade 7, 3770 Allinge

Find invitationen her: h2_luftfart_invitation-a5_folkemodet-2015.pdf

GENERALFORSAMLING 2015

Den 21. maj afholdt Dansk Luftfart sin 5. ordinære generalforsamling i Industriens Hus. Kjeld Zacho Jørgensen, Billund Lufthavn, er ny næstformand og afløser på den post Henrik Jørgensen, Københavns Lufthavne. Henrik Jørgensen fortsætter i bestyrelsen. Nyt bestyrelsesmedlem er Peter Høgsberg, Aarhus Lufthavn. Peter Høgsberg afløser Søren Svendsen, Aalborg Lufthavn.

VEDVARENDE LUFTFARTSSTRATEGI ER ET MUST

Af Esben Harboe, DI 

I 1980’erne var passagertallet i Københavns Lufthavn og Amsterdams Schiphol stort set ens. Men tingene har ændret sig. I dag er Schiphol en af verdens travleste lufthavne, hvilket den i høj grad kan takke ”Den Gyldne Triangel” for. Siden 1990’erne har trianglen, der består af regeringen, det hollandske flyselskab KLM og lufthavnen selv, lagt strategier og målsætninger for, hvordan man bedst styrker den hollandske luftfart.

– Det betyder virkelig noget, at de tre vigtige parter samarbejder for at skabe vækst i samfundet. Selvom Holland er et lille land, og Amsterdam ikke har et enormt opland, har vores fælles strategi hjulpet os med at få en velbesøgt og effektiv lufthavn. Det har blandt andet også krævet, at vi samarbejder med udlandet for at skaffe ruter og forbindelser lande og lufthavne imellem, fortæller afdelingsleder Dr. Guillaume Burghouwt, SEO Economic Research.

DANMARK SOM ATTRAKTIVT LUFTFARTSLAND

Han var sammen med Martin Thelle, Copenhagen Economics og Michael Svane, DI / BDL blandt talerne på Dansk Luftfarts årsdag, hvor han og chefrådgiver Gerben Broekema, Schiphol Airport gav et indblik i de hollandske erfaringer med en national luftfartstrategi.

– Der er tre punkter, man skal tage højde for; for det første skal landet forstå vigtigheden af luftfarten som en økonomisk vækstmotor for landene. For det andet er det vigtigt at få udbygget og videreudviklet infrastrukturen til og fra lufthavnen, og når man laver byplanlægning op til lufthavnen. For det tredje skal det afklares, hvilken slags lufthavn man vil have. Skal den være billig? Have høj kvalitet? Eller skal den være så stor som overhovedet muligt, forklarede Gerben Broekema.

STORT TAB HVIS KØBENHAVN MISTER HUB STATUS

Ifølge en ny rapport fra Dansk Luftfart er det helt afgørende, at regeringen sætter ressourcer af til at lave en samlet luftfartsstrategi for Danmark. Kombinationen af en effektiv og konkurrencedygtig lufthavn og et luftfartsselskab, der anvender lufthavnen som et trafikknudepunkt i netværket, er afgørende for, at fastholde den høje luftfartsbetjening i Danmark, mener branchedirektør Michael Svane, DI Transport og Dansk Luftfart.

– De hollandske erfaringer viser betydningen af en national strategi, som sikrer et vedvarende fokus på luftfartens betydning for den internationale tilgængelighed. Strategien lykkes kun, hvis politikere, myndigheder, virksomheder og organisationerne fælles bliver enige om mål og midler, siger Michael Svane.

Præsentationerne fra mødet kan findes her:

Martin Thelle:  690-03-bdl-arsmode-20maj2015-martin-thelle.pdf

Guillaume Burghouwt: Guillaume Burghouwt – Copenhagen aviation day_final.pdf

Gerben Broekema: 20150521_schiphol-group-presentation-to-danish-aviation-event.pdf

Michael Svane: aarsmoede-21-maj-michael-svane-praesentation.pdf

LUFTFARTEN SKABER VÆKST I DANMARK

Rapporten, som Copenhagen Economics har lavet for Brancheforeningen for Dansk Luftfart, viser, at Danmark risikerer at miste vækst og arbejdspladser for 12 milliarder kroner inden 2020 – medmindre vi handler nu. I flere lande omkring os har man valgt at gøre luftfarten til en national vækstmotor, og det kan betyde, at luftfarten i de lande opnår højere vækst end i Danmark.

Ifølge rapporten er det fortsat muligt at vende udviklingen. Med de rette politiske initiativer, kan der skabes vækst og arbejdspladser i branchen generelt – navnlig omkring Aalborg, Billund og Københavns lufthavne. Gode rammevilkår for luftfarten vil være til gavn for flyselskaberne, handlingsselskaber, flymekanikere, uddannelserne og mange andre aktører i luftfarten. Og det vil gavne danske virksomheder og turismen generelt.

Forskellen mellem et negativt scenarie for luftfarten og et vækstscenarie er i rapporten opgjort til et bidrag til samfundsøkonomien på 20 milliarder kroner og 31.000 arbejdspladser.

Find Rapporten HER