Nyheder
5
blog,paged,paged-3,stockholm-core-2.3,select-child-theme-ver-1.0.0,select-theme-ver-9.4,ajax_fade,page_not_loaded,menu-animation-underline-bottom,,qode_menu_

GENERALFORSAMLING OG ÅRSMØDE 18. MAJ 2017

Dansk Luftfart afholder sin årlige generalforsamling i Industriens Hus den 18. maj 2017 kl. 12.30.

Årsmødet med eksterne gæster, indlæg og debat afholdes efter generalforsamlingen (kl. 14 – 17).

2017: LUFTFARTSSTRATEGIENS ÅR

I 2017 ser vi frem til at få vedtaget en luftfartspolitisk strategi, der aktivt og ambitiøst udvikler Danmark som det førende luftfartsland i Nordeuropa. Det er afgørende, at luftfartsstrategien integreres i regeringens vækststrategi. Målet er derfor at styrke tilgængeligheden såvel internationalt som nationalt. Danske virksomheder har behov for, at strategien fastholder og udvikler luftfartsbetjeningen til og fra hele Danmark bedst muligt.

Heri indgår også, at vi har effektive og konkurrencedygtige lufthavne, der understøtter luftfartsselskaber, der skaber vækst og beskæftigelse i det samlede erhvervsliv, herunder erhvervsturismen. Flyruter til og fra alle væsentlige markeder for dansk erhvervsliv er vitale. Det gælder også i relation til luftfragten, der i ton udgør ca. 1 % af Danmarks eksport, men målt i værdi godt 1/3 af eksporten.

Uddannelsesmæssigt har erhvervet brug for en særlig indsats ikke mindst i forhold til piloter og flymekanikere. Vi håber, at regering og Folketing vil sikre et stærkt statsligt engagement i disse uddannelser. Vi har brug for en strategi, der understøtter den samlede fødekæde inden for luftfarten.

Det er vigtigt at strategien tager sigte på alle dele af luftfarten. Det gælder lufthavne, ruteflyvning, charterflyvning og general aviation.

Luftfartsstrategien skal også sikre et stærkt dansk engagement internationalt, herunder ikke mindst i relation til EU. Den europæiske luftfartspakke er grundlaget for den fremtidige politikudvikling, når der eksempelvis gælder luftfartsaftaler med tredjelande.

TRANSPORTMINISTRE: FARVEL OG GODDAG

Søndag den 27. november bød på nyt regeringsgrundlag og 2 nye partier i regeringen. Med luftfartsbriller på, og når fokus er på vækst, er det overraskende, at der ikke står et ord om luftfart og luftfartsstrategi i regeringsgrundlaget, fordi luftfarten har endog stor betydning for det danske vækstgrundlag.

Omdannelsen betyder også, at Hans Christian Schmidt må overlevere nøglerne til Transportministeriet til Ole Birk Olesen (LA), der bliver ny Transport-, Bygnings- og Boligminister.    Luftfartserhvervet har grund til at takke Hans Christian Schmidt for et stort engagement for luftfarten og for indsatsen for at udvikle en aktiv dansk luftfartsstrategi.  Der skal også lyde et velkommen til den nye transportminister med ønsket om et godt samarbejde om at fortsætte processen med at udvikle den danske luftfartsstrategi.

NY RAPPORT: LUFTFARTEN SPILLER EN NØGLEROLLE FOR DANSK ØKONOMI

Når luftfartsselskaber opretter nye flyforbindelser og øger antallet af afgange på eksisterende ruter, har det direkte indflydelse på samfundsøkonomien. Det viser en ny rapport som Copenhagen Economics i dag præsenterede for transport- og bygningsminister Hans Chr. Schmidt og Rådet for Dansk Luftfart.

De positive effekter af luftfarten skabes primært fra den øgede tilgængelighed. Det er særligt for luftfarten og kræver et velfungerende samspil mellem de danske lufthavne, danske og udenlandske luftfartsselskaber med operation i Danmark og myndighederne.

Ud over de positive effekter på tilgængeligheden viser rapporten, at luftfartssektoren genererer knap 30.000 direkte arbejdspladser og 20.000 indirekte arbejdspladser i Danmark.

Rapporten kan findes her:

HISTORISK KLIMAAFTALE LANDET

Luftfartens globale klimaaftale landet
Historisk klimaaftale blev sent fredag landet på generalforsamlingen i FN’s luftfartsorganisation (ICAO). Aftalen betyder, at der nu indføres en international model for reduktion af luftfartens CO2 udslip.

Aftalen indebærer, at der fra 2021 etableres et markedsbaseret system, hvor den internationale luftfartssektor skal kompensere for stigninger i CO2-udledningerne udover 2020-niveauet ved at investere i klimaforbedrende projekter primært i udviklingslandene.

Systemet vil være frivilligt fra 2021 til 2026, men er obligatorisk fra 2017. Aftalen indebærer desuden, at alle flyvninger på de samme ruter behandles ens, så der ikke opstår konkurrenceforvridende tilstande.

”Det er glædeligt, at vi nu efter mange års forhandlinger omsider har fået en global klimaaftale for den civile internationale luftfart. Det er også meget glædeligt, at der på den ene side opnås en markant reduktion af CO2-udledningerne, og på den anden side tages hensyn til, at f.eks. danske luftfartsselskaber ikke påvirkes hårdere end de luftfartsselskaber, de konkurrerer med på de samme ruter. Der er også grund til at rose regeringen for at bakke op om aftalen”, siger branchedirektør Michael Svane, Dansk Luftfart og DI Transport.

Se mere her:

NY NORDISK RAPPORT OM BIOBRÆNDSTOF

Rapporten er udarbejdet af NIRAS på vegne af NER. NISA (Nordic Initiative for Sustainable Aviation), hvor BDL er medlem, har deltaget aktivt i rapportens tilblivelse. Rapporten kan ses som en nordisk opfølger på BDL’s danske rapport fra 2014 (kan downloades her fra siden). Den nordiske rapport viser, at der er et stort potentiale for bæredygtigt biobrændstof til fly, hvor en regional produktion vil kunne reducere afhængigheden af fossilt brændstof. Samtidig skabes en platform for mange nye højteknologiske job i Norden. Men rapporten peger også på, at tingene kun løbes i gang med hjælp fra politisk hold.

Den nye rapport kan findes her

BDL PÅ FOLKEMØDET 2016

BDL er i år partner i Infrastrukturens Telt, der er placeret på havnen i Allinge (G18).

Vi inviterer til debatmøde fredag den 17. juni kl. 13 – 14, hvor Transport- og Bygningsminister Hans Christian Schmidt vil debatere luftfartens betydning for Danmarks vækstmuligheder og ønskerne til en luftfartsstrategi med forbundsformand Claus Jensen, Dansk Metal; kommunikationsdirektør Kasper Ibsen Beck, Arla Foods og NN, Siemens. Louise Hededam, der blandt andet er kendt fra P1 Morgen, er moderator.

Se mere om programmet her

DI Transport, SAS, CPH, Sund og Bælt mfl. er også partnere i teltet, så der er mange andre spændende ting på programmet.

GOD BELIGGENDE – GODE EMNER = GODT FOLKEMØDE!

Selv om regnen gjorde det hele noget vådt, var der god debat og god deltagelse til BDL’s arrangement på Folkemødet fredag den 17. juni. Deltagelsen i Infrastrukturens Telt, der var placeret helt optimalt på havnen i Allinge, viste sit værd. Let at finde og på et hovedstrøg, hvor mange passerer forbi.

Mens regnen tog til i styrke debatterede Transportminister Hans Christian Schmidt luftfartsstrategi med forbundsformand Claus Jensen, Dansk Metal, og Steen Nørby-Nielsen fra Siemens Mobility og Kasper Ibsen Beck, Arla Foods. Selv om ministeren ikke er luftfartsminister af navn er han det af gavn. Der er øje for luftfartens store betydning for samfundsøkonomien, og derfor stor støtte til udviklingen af en dansk luftfartsstrategi. Både Claus Jensen og ministeren påpegede luftfartsuddannelsernes store vigtighed. Ministeren var positiv til større offentlig involvering i pilotuddannelsen, og var enig i, at flymekanikeruddannelsen fortjener større opmærksomhed.

BDL’s Debatpanel på Folkemødet. Louise Hededam var ordstyrer

VELBESØGT OG VELOPLAGT ÅRSMØDE

Europas luftfartsindustri skal være særdeles årvågen, hvis den vil undgå at miste terræn på et presset marked.

Af Rikke Brøndum, DI
Sådan lyder budskabet fra en række eksperter, som tirsdag var samlet i Industriens Hus til årsmøde i Dansk Luftfart.

– Det store problem for europæiske lufthavne er kapaciteten. Der mangler simpelthen plads. Men det er dyrt at udvide, og ofte møder lufthavnene stor modstand fra miljøorganisationer og lokal. Men i Asien advokerer de lokale faktisk for, at lufthavnene bliver udvidet, siger Jagoda Egeland, økonom i OECD og medlem af den britiske lufthavnskommission.

Når kapacitet er så vigtig, skyldes det blandt andet, at det er afgørende for lufthavnenes indtjening at kunne fungere som knudepunkt for international trafik. Den position er der stor konkurrence om, både verdensdelene imellem, men også internt i Europa.

– Det betyder, at en lufthavn som København, der i dag fungerer som et hub, bliver presset af nabolufthavne, siger Jagoda Egeland og peger på Gardemoen i Oslo, der også arbejder på at blive et skandinavisk knudepunkt.

PRESSEDE SELSKABER MÅ KONSOLIDERE SIG

Men også flyselskaberne – ikke mindst de gamle statsejede selskaber som SAS – er under pres, lyder advarslen fra aktieanalysechef i Sydbank, Jacob Pedersen, der i flere år har fulgt selskabernes op- og nedture. Selv om et selskab som SAS er i bedre form i dag end selskabet har været de sidste 10 år – og blandt udvider med nye fly og langdistanceruter – er konkurrencen stadig benhård.

– De gamle selskaber har haft fordele de senere år af den lave oliepris. Men den fordel er ved at forsvinde nu. Lavprisselskaberne presser de gamle selskaber på de kortere ruter i Europa, mens selskaber som Qatar Air fra Mellemøsten presser dem på langdistanceruterne, siger Jacob Pedersen.

NY STRATEGI SKAL HJÆLPE

For at sikre at luftfarten i Danmark fortsat har gode rammevilkår i den hårde konkurrence, er regeringen i gang med at udforme en samlet strategi på området på tværs af ministerier, som også DI længe har haft et ønske om. Planen skal være klar til næste forår og ser navnlig på Danmarks internationale tilgængelighed og på, hvordan Danmark implementerer EU-reglerne på området i forhold til vores nabolande.

– En styrket luftfart og ikke mindst den bedst mulige tilgængelighed står øverst på erhvervslivets ønskeseddel, siger branchedirektør i DI Transport, Michael Svane.

Find præsentationerne fra mødet her.
Jesper Rasmussen, Trafik- og Byggestyrelsen: Jesper Rasmussen, 2016
Claus Lassen, Aalborg Universitet: Claus Lassen 2016
Jacob Pedersen, Sydbank: Jacob Pedersen, 2016
Jagoda Egeland, OECD-ITF: Confederation of Danish Industries_Egeland.pdf

GENERALFORSAMLING 2016

Dansk Luftfart afholdt generalforsamling i Industriens Hus den 24. maj 2016. Der er ingen ændringer i bestyrelsen, ud over at tidligere pressechef i SAS, Trine Kromann-Mikkelsen, er udtrådt som følge af jobskifte. Trine er tiltrådt som kommunikationschef i William Demant. SAS vil udpege et nyt bestyrelsesmedlem hurtigst muligt.

GENERALFORSAMLING OG ÅRSMØDE 2016

Generalforsamlingen afholdes den 24. maj 2016, k. 13.00 i Industriens Hus, 1787 København V.

Eventuelle forslag skal være bestyrelsen i hænde senest 2 uger før generalforsamlingen, jf. dog bestemmelserne om vedtægtsændringer mv. i vedtægternes § 10 (vedtægter vedhæftet).
Endelig dagsorden og materiale udsendes senest 1 uge før generalforsamlingen.

Årsmødet afholdes i forlængelse af generalforsamlingen.  Årsmødet påbegyndes Kl. 14.00, og er programsat frem til kl. ca. 17.00, hvorefter der er mulighed for lidt networking. Der inviteres som vanligt en række eksterne gæster til årsmødet. På årsmødet vil fokus være på arbejdet med at udvikle en dansk luftfartsstrategi.

HØJESTERETSDOM – FLYFORSINKELSER

Højesteret afsagde 4. april dom i 2 sager om flypassagerers krav på økonomisk kompensation ved flyforsinkelser. Højesteret gav passagererne medhold.

 Dansk Luftfart finder den retlige udvikling stærkt bekymrende. Fortolkningerne af EU Forordning 261/2004 ved EU-domstolen har udvidet forordningens anvendelsesområde, således at der nærmest gælder objektivt ansvar for flyselskaber ved forsinkelser forårsaget af uforudsete tekniske fejl. Domstolen har navnlig i den ene af sagerne (sag 41) i praksis sat forordningens parallelle hensyn til flysikkerhed helt ud af kraft. I dommen anerkender Højesteret – i lighed med den såkaldte Van der Lans-dom ved EU-domstolen – at fabrikationsfejl kan være en usædvanlig omstændighed. Højesteret går imidlertid et skridt videre ved at slå fast, at det forhold at den skjulte fabrikationsfejl opdages under en rutinemæssig pre-flight inspektion i sig selv gør, at der ikke er tale om en usædvanlig omstændighed. Det er efter vores opfattelse en meget vidtgående fortolkning, siger direktør Michael Svane. Dansk Luftfart vil derfor lægge pres på det politiske system i EU. Nu må vi tage bolden til den politiske scene for at se, om vi kan finde en bedre balance mellem hensynet til, at passagerer skal have kompensation og også hensynet til luftfartsselskaberne, siger han.

REGERINGEN SÆTTER GANG I LUFTFARTSSTRATEGI

Regeringen offentliggjorde tidligere i dag vækstudspillet “Vækst og udvikling i hele Danmark”. Udspillet tæller 100 forslag til vækstinitiativer, hvoraf specielt et bør have luftfartserhvervets interesse.
Det har nemlig overskriften “styrkelse af dansk luftfart til gavn for erhvervslivet”.

Brancheforeningen Dansk Luftfart hilser regeringens initiativ velkomment. Initiativet er stærkt efterspurgt i erhvervslivet, fordi høj international tilgængelighed og styrket konkurrenceevne for dansk luftfart er vitalt for det danske vækstgrundlag. Præcis den sammenhæng lagde vi stor vægt på i vores luftfartspolitiske udspil ”Danmark som attraktivt luftfartsland” fra maj i år. Vi er både meget tilfredse og begejstrerede over, at regeringen har taget handsken op, og ser virkelig frem til at få tingene konkretiseret i det kommende arbejde, siger Per Henriksen, Dansk Luftfart

Det samlede vækstudspil kan findes her

NY DOM – REJSEBUREAUER KAN IKKE BARE FRALÆGGE SIG ANSVARET

En dom ved østre Landsret fastslår, at rejsebureauer har en betydelig oplysningspligt over for forbrugerne om deres status, når de sælger flybilletter. Dommen, der forelå onsdag, drejer sig specifikt om rejseportalers økonomiske ansvar over for forbrugerne, hvis flyselskabet går konkurs.
I dommen får Forbrugerombudsmanden medhold i en konkret ankesag, der er ført på vegne af en forbruger. I sagen fremstod en rejseportal som aftalepart i forbindelse med salg af flybilletter, men nægtede at refundere forbrugerens hjemrejseudgifter i forbindelse med flyselskabets konkurs, fordi man mente at have status som formidler.

Den går ikke, siger Østre Landsret. Hvis man skal have status som formidler (agentforbehold), har man pligt til at sikre at forbrugeren klart og tydeligt er informeret om dette. ”Vi er tilfredse med dommen, fordi det er vigtigt, at forbrugeren har klarhed over, hvem der er aftaleparten. At det som hovedregel er der, hvor kunden køber varen, er et gyldent princip. Så vi er glade for, at landsretten stadfæster dette princip”, siger Per Henriksen, Brancheforeningen Dansk Luftfart.

Dommen kan findes her

FOLKEMØDET: GOD DEBAT OG STRÅLENDE SOL

Strålende sol og intensiv debat var ingredienserne da Brancheforeningen Dansk Luftfart og DI torsdag den 11. juni bød på luftfartsdebat på Klostergården i Allinge. Under styring af redaktør Andreas Krog diskuterede et panel bestående af Søren Holm Johansen, Rambøll, Lars Sandahl Sørensen, SAS, Claus Lassen, Aalborg Universitet, Jens Wittrup Willumsen, VisitDenmark og Hernik Berlau, 3F, fremtidsperspektiverne for den danske luftfartsbranche.

Der var bred enighed om, at international tilgængelighed er et nøgleord, hvis det danske vækstgrundlag skal fastholdes og styrkes.Lars Sandahl påpegede, at Danmark i dag har et langt højere ruteantal end landets størrelse berettiger, og undertregede det vigtige i, at den position styrkes. Han påpegede også et ønske om konkurrence på lige og fair vilkår. Henrik Berlau understregede, at såvel fagbevægelse som erhverv må presse på overfor lovgiverne, så de rette rammer sikres. Claus Lassen trak på sin forskning, og fremhævede at politikerne er herrer over rammebetingelserne, og at der er behov for en klar strategi og forpligtende aftaler. Jens Willumsen understregede blandt andet vigtigheden af, at Danmark har et netværksselskab, der er et helt centralt element i høj tilgængelighed, og dermed for turismen. Punkt-til-punkt selskaber leverer nok transport fra A til B, men bidrager ikke væsentligt til “rigtige” tilgængelighed. Søren Holm Johansen nævnte, at direkte ruter er helt afgørende for erhvervslivet. Rambølls flytning fra Virum til Ørestad skyldes netop ønsket om stor tilgængelighed.

LUFTFARTEN PÅ FOLKEMØDET 2015

Nye tal viser, at dansk luftfart – med de rette politiske initiativer – kan bidrage med op i mod 20 mia. kroner yderligere til den danske økonomi. Der skal derfor lægges en ny strategi for LuftfartsDanmark, så luftfarten også i fremtiden kan sikre vækst og arbejdspladser i Danmark. Skal luftfartsuddannelserne gentænkes? Skal der laves et loft over de administrative byrder? Eller skal konkurrencevilkårene ændres? Kom med når vi tager debatten om, hvordan dansk luftfart fortsat skal skabe værdi for Danmark.

Debatten finder sted torsdag den 11. juni kl. 17.30 – 18.30 i Klostergaarden, Østergade 7, 3770 Allinge

Find invitationen her: h2_luftfart_invitation-a5_folkemodet-2015.pdf

GENERALFORSAMLING 2015

Den 21. maj afholdt Dansk Luftfart sin 5. ordinære generalforsamling i Industriens Hus. Kjeld Zacho Jørgensen, Billund Lufthavn, er ny næstformand og afløser på den post Henrik Jørgensen, Københavns Lufthavne. Henrik Jørgensen fortsætter i bestyrelsen. Nyt bestyrelsesmedlem er Peter Høgsberg, Aarhus Lufthavn. Peter Høgsberg afløser Søren Svendsen, Aalborg Lufthavn.

VEDVARENDE LUFTFARTSSTRATEGI ER ET MUST

Af Esben Harboe, DI 

I 1980’erne var passagertallet i Københavns Lufthavn og Amsterdams Schiphol stort set ens. Men tingene har ændret sig. I dag er Schiphol en af verdens travleste lufthavne, hvilket den i høj grad kan takke ”Den Gyldne Triangel” for. Siden 1990’erne har trianglen, der består af regeringen, det hollandske flyselskab KLM og lufthavnen selv, lagt strategier og målsætninger for, hvordan man bedst styrker den hollandske luftfart.

– Det betyder virkelig noget, at de tre vigtige parter samarbejder for at skabe vækst i samfundet. Selvom Holland er et lille land, og Amsterdam ikke har et enormt opland, har vores fælles strategi hjulpet os med at få en velbesøgt og effektiv lufthavn. Det har blandt andet også krævet, at vi samarbejder med udlandet for at skaffe ruter og forbindelser lande og lufthavne imellem, fortæller afdelingsleder Dr. Guillaume Burghouwt, SEO Economic Research.

DANMARK SOM ATTRAKTIVT LUFTFARTSLAND

Han var sammen med Martin Thelle, Copenhagen Economics og Michael Svane, DI / BDL blandt talerne på Dansk Luftfarts årsdag, hvor han og chefrådgiver Gerben Broekema, Schiphol Airport gav et indblik i de hollandske erfaringer med en national luftfartstrategi.

– Der er tre punkter, man skal tage højde for; for det første skal landet forstå vigtigheden af luftfarten som en økonomisk vækstmotor for landene. For det andet er det vigtigt at få udbygget og videreudviklet infrastrukturen til og fra lufthavnen, og når man laver byplanlægning op til lufthavnen. For det tredje skal det afklares, hvilken slags lufthavn man vil have. Skal den være billig? Have høj kvalitet? Eller skal den være så stor som overhovedet muligt, forklarede Gerben Broekema.

STORT TAB HVIS KØBENHAVN MISTER HUB STATUS

Ifølge en ny rapport fra Dansk Luftfart er det helt afgørende, at regeringen sætter ressourcer af til at lave en samlet luftfartsstrategi for Danmark. Kombinationen af en effektiv og konkurrencedygtig lufthavn og et luftfartsselskab, der anvender lufthavnen som et trafikknudepunkt i netværket, er afgørende for, at fastholde den høje luftfartsbetjening i Danmark, mener branchedirektør Michael Svane, DI Transport og Dansk Luftfart.

– De hollandske erfaringer viser betydningen af en national strategi, som sikrer et vedvarende fokus på luftfartens betydning for den internationale tilgængelighed. Strategien lykkes kun, hvis politikere, myndigheder, virksomheder og organisationerne fælles bliver enige om mål og midler, siger Michael Svane.

Præsentationerne fra mødet kan findes her:

Martin Thelle:  690-03-bdl-arsmode-20maj2015-martin-thelle.pdf

Guillaume Burghouwt: Guillaume Burghouwt – Copenhagen aviation day_final.pdf

Gerben Broekema: 20150521_schiphol-group-presentation-to-danish-aviation-event.pdf

Michael Svane: aarsmoede-21-maj-michael-svane-praesentation.pdf

LUFTFARTEN SKABER VÆKST I DANMARK

Rapporten, som Copenhagen Economics har lavet for Brancheforeningen for Dansk Luftfart, viser, at Danmark risikerer at miste vækst og arbejdspladser for 12 milliarder kroner inden 2020 – medmindre vi handler nu. I flere lande omkring os har man valgt at gøre luftfarten til en national vækstmotor, og det kan betyde, at luftfarten i de lande opnår højere vækst end i Danmark.

Ifølge rapporten er det fortsat muligt at vende udviklingen. Med de rette politiske initiativer, kan der skabes vækst og arbejdspladser i branchen generelt – navnlig omkring Aalborg, Billund og Københavns lufthavne. Gode rammevilkår for luftfarten vil være til gavn for flyselskaberne, handlingsselskaber, flymekanikere, uddannelserne og mange andre aktører i luftfarten. Og det vil gavne danske virksomheder og turismen generelt.

Forskellen mellem et negativt scenarie for luftfarten og et vækstscenarie er i rapporten opgjort til et bidrag til samfundsøkonomien på 20 milliarder kroner og 31.000 arbejdspladser.

Find Rapporten HER

ÆNDRINGER I REJSEGARANTIFONDSLOVEN

Sterlings konkurs i 2008 har kostet. Først og fremmest fik en del passagerer ikke den rejse de havde bestilt og betalt for. Men siden 2010 har dansk-etablerede luftfartsselskaber været tynget administrativt og økonomisk af den konkurssikring for flyrejsende, som politikerne indførte i huj og hast. Det er en dansk særordning, der har skævvredet konkurrencen, forstået på den måde, at en række ikke-danske luftfartsselskaber ikke er omfattet. Og det er naturligvis ikke lykken for et internationalt fungerende erhverv.

Siden lovændringen i 2010, har Brancheforeningen Dansk Luftfart påpeget det meget uheldige i en national særordning. En langvarig lovevalueringsproces i 2014 førte ikke til enighed blandt aktørerne om en fremtidig løsning. Regeringens eget revisionsforslag, der blev fremsat i november, førte efter de flestes mening heller ikke til nogen bedring. Tværtimod. Derfor foreslog Rejsegarantifondens bestyrelse, der er sammensat er såvel erhvervs- som forbrugerinteresser, en helt tredje model til Erhvervs- og Vækstministeren. Forslaget blev vel modtaget, og er nu indarbejdet i et ændringsforslag, der formentlig vedtages i Folketinget den 16. april.

Selv om luftfartbranchen helst så nationale særordninger afskaffet, er der også erkendelse af det brede politiske ønske om at bevare en vis dækning på området. I det lys er den foreslåede løsning at foretrække. Selv om der skal opkræves en mindre afgift per afrejsende passager for at opbygge en fond, betyder forslaget også, at luftfartsselskabernes store administrative og økonomiske byrder vedrørende Rejsegarantifonden lettes betragteligt. Det kan Dansk Luftfart kun bifalde. Og så er det jo dejligt at opleve, at erhverv og forbrugerorganisationer kan finde fælles fodslag, når det gælder.

Lovforslaget hedder L67 (Erhvervs- og Vækstministeren)

GRØNT BRÆNDSTOF TIL FLY – EN STRATEGI MED POTENTIALE

Klima-, energi- og bygningsminister Rasmus Helveg Petersen foreslog i efteråret sine nordiske kollegaer, at man under det danske formandskab i 2015 for Nordisk Ministerråd får igangsat en undersøgelse af de nordiske muligheder for at anvende avancerede biobrændstoffer til fly.

Det har medført at Nordisk Ministerråd nu støtter projektet, der skal afrapportere i 2016. Initiativet kan ses som fortsættelse af den rent danske undersøgelse som Brancheforeningen Dansk Luftfart fik gennemført i 2014 med støtte fra Trafikstyrelsen.

“Biobrændstof vil i mange år frem være luftfartens eneste alternativ til fossilt brændstof, hvorimod der for andre transportformer er alternativer til substitution af det fossile brændstof.
Samtidig er luftfarten en afgørende forudsætning for fastholdelse af velstand og for økonomisk vækst i et moderne globaliseret samfund som det danske, der er afhængig af høj international tilgængelighed og effektiv adgang til eksportmarkederne. Derfor giver det rigtig god mening, at støtte op om den teknologiske udvikling og prioritere biomassen til de områder, hvor alternativerne er få.” Det siger Per Henriksen, Brancheforeningen Dansk Luftfart.

Der er også værd at bemærke, at der på luftfartsområdet allerede er etableret en internationalt anerkendt og godkendt specifikation på biobrændstof til fly, hvilket betyder at iblanding på op til 50 % allerede nu kan operationaliseres. Anvendelse af biobrændstoffer til fly har andre fortrin. Dels er tankningsstederne samlet på få lokationer (lufthavne), hvormed distribution og logistik bliver enkel og effektiv. Derudover har Danmark flere naturlige forudsætninger for at blive et ledende produktionsland. Danmark har stærke bioteknologiske kompetencer, gode distributionssystemer samt adgang til brugbare råvarer.

”Vi er rigtig glade for, at Klimaministeren har øje for de samfundsmæssige synergier, der kan udløses og realiseres på dette område. Så vi ser frem til et fortsat spændende arbejde”, siger Per Henriksen.

Se Nordisk Ministerråds Pressemeddelelse her
Find den danske rapport her

NYE MEDLEMMER – 2015

Atlantic Airways og Skyways Technics er nye medlemmer af Dansk Luftfart.  Atlantic holder til i Thorshavn på Færøerne. Skyways arbejder med flyvedligehold i Sønderborg Lufthavn.

HVEM EJER MATERIELLET?

Regeringen fremsatte onsdag den 25. februar lovforslaget om Danmarks ratifikation af Cape Town konventionens flyprotokol. Dermed opfyldes et stort ønske fra den danske luftfartsbranche, som længe har presset på for Danmarks tilslutning til protokollen. Flyprotokollen betyder langt større sikkerhed for rettigheder til flymateriel, herunder motorer, og dermed lettere adgang til forskellige finansieringsalternativer. Hvis Danmark havde tiltrådt protokollen tidligere, kunne man formentlig have undgået den stadig verserende tvist mellem diverse motorejere og kuratorerne i Cimber Sterling-boet.
“Vi er meget glade for, at regeringen har lyttet til vores ønsker. Det er et meget vigtigt vilkår for luftfartsselskaberne”, siger Per Henriksen, Brancheforeningen Dansk Luftfart

Lovforslaget hedder L152 og kan findes på  http://www.ft.dk/samling/20141/lovforslag/L152/index.htm#dok

ENIG BESTYRELSE GÅR IMOD LOVFORSLAG

En enig bestyrelse i Rejsegarantifonden opfordrer nu Erhvervs- og Vækstministeren til at undlade fremsættelse af ministeriets forslag om ændring af lov om Rejsegarantifond. Ministeriet vil med forslaget forpligte alle luftfartsselskaber med flyafgange fra danske lufthavne til at lade sig registrere i Rejsegarantifonden, og der underkaste sig fondens tilsynsprocesser. Bestyrelsen, der består af repræsentatnter for både erhverv og forbrugerorganisationer, er af den opfattelse at forslaget vil skabe bureaukratisk kaos.

Henvendelsen kan findes her 

BÅDE GODT OG SKIDT I LOVPROGRAMMET

Regeringen fremlagde tirsdag den 7/10 sit lovprogram for 2014/15. Flere af forslagene har betydning for luftfarten.

Det er godt, at regeringen endelig lægger op til en Ratifikation af Cape Town konventionens protokol vedr ejendomsrettigheder til mobile aktiver / flymateriel. Det opfylder et længe næret ønske i den danske luftfartsbranche. Det er også positivt, at der nu lægges op til en Ændring i dobbeltbeskatningsoverenskomsten mellem Irland og Danmark (luftfartspersonale). Ændringen betyder, at personale der arbejder for irske luftfartsselskaber, men som har base i DK, nu kan omfattes af dansk skattepligt.

Til gengæld er BDL meget bekymret over regeringens forslag til Ændringer i lov om rejsegarantifond.
Regeringen foreslår, at den danske særregel for konkurssikring af flypassagerer ændres til at omfatte alle luftfartsselskaber med afgange fra danske lufthavne. Det vil i praksis have drastiske negative konsekvenser for luftfarten. Det bliver et administrativt monster, der vil være helt umuligt at håndhæve. BDL er bekymret over forslagets negative effekt på den internationale tilgængelighed, som er så afgørende for dansk erhvervsliv.BDL opfordrer konkret til, at der gennemføres en grundig konsekvensanalyse inden der gås videre med forslaget.

BDL har afgivet bemærkninger til lovforslaget. Høringssvaret kan findes her.

NY I BESTYRELSEN – SEPTEMBER 2014

Adm. direktør Jesper Rungholm, Danish Air Transport, er indtrådt i BDL’s bestyrelse. Jesper Rungholm afløser LArs Høeg, der er fratrådt sin stilling i DAT.

NY I BESTYRELSEN MAJ 2014

Ny i bestyrelsen
Kristian Tvergaard, Kommerciel direktør i Sun-Air of Scandinavia, blev på Dansk Luftfarts generalforsamling den 20. maj 2014 indvalgt i bestyrelsen.
Kristian efterfølger direktør Niels Sundberg, der har valgt at udtræde af bestyrelsen.
Direktør Henrik Peter Jørgensen, Københavns Lufthavne, overtager posten som næstformand fra Niels Sundberg.
Den øvrige bestyrelse fortsætter uden ændringer, ligesom formandsposten fortsart besiddes af Lars Wigelstorp Andersen, SAS.

LUFTFARTEN VIL HAVE BÆREDYGTIGT BRÆNDSTOF

Bæredygtigt brændstof er en af de mest oplagte metoder til at gøre luftfarten renere. Derfor har luftfartsbranchen i Danmark sat fokus på de forudsætninger, der skal være til stede for at branchen kan få adgang til nye typer jetfuel baseret på bæredygtige og fornybare ressourcer.

Med økonomisk støtte fra Trafikstyrelsen (“Forsøgsordning med energieffektive transportløsninger”) har en arbejdsgruppe under Dansk Luftfart udarbejdet en analyse af mulighederne for at udvikle, fremstille og kommercialisere bæredygtigt jetfuel i Danmark. Rapporten er udarbejdet med bistand og rådgivning fra ingeniør- og konsulentvirksomheden NIRAS A/S. Rapportens titel er ”Sustainable fuel for Aviation”med dansk opsummering.

Formålet har været at kortlægge potentielle teknologier og råvarer på danske breddegrader, og at få identificeret muligheder for produktion og forsyningskæde af bæredygtige flybrændstoffer til luftfart.

Rapporten understreger først og fremmest at:
– Luftfarten ikke har andre alternativer end bæredygtigt brændstof, hvis den for alvor skal blive renere

– Danmark har stærke kompetencer til teknologiske løsninger til fremstilling af nye brændstoffer

– Der er i Danmark betragtelige mængder af bæredygtige biprodukter og råmaterialer, især i landbruget

– Politikerne skal være med til at sikre luftfartens adgang til de bæredygtige ressourcer

– Der skal samarbejdes på tværs af virksomheder, forskningsmiljøer og lande og der bør udvikles tværnationale konstellationer for at få optimal styrke i udvikling, investeringer og blandt interessenter

Rapporten identificerer tre teknologiske hovedspor og fremhæver, at det vil være en fordel at udnytte teknologierne i eksisterende raffinaderier til en fremtidig produktion. – Rapporten peger på, at der kan opnås CO2 reduktioner på 65-80 % ved en fuldstændig substitution, hvis der tages passende hensyn til bæredygtigheden af råvaren. Dertil kommer fordelene ved større uafhængighed af fossile brændstoffer.
Grønnere udvikling, vækst og nye arbejdspladser.
Yderst interessant er det, at der udover de miljømæssige fordele ved at substituere fossile brændstoffer med bæredygtige alternativer, også kan skabes der nye jobs. Et meget forsigtigt estimat baseret på konkrete beregninger fra et dansk biofuel-koncept viser, at der skabes mindst 10.000 permanente, grønne jobs fra en dansk produktion af jetfuel, der dækker det beregnede behov i 2035. Som videre skridt peger rapporten på, at der skal skabes samarbejdsmuligheder og foreslår konkret at der nedsættes en gruppe med repræsentanter fra luftfartsaktører, teknologiproducenter,
fuel leverandører, myndigheder og centrale beslutningstagere, for at sikre koordination, synergi og udvikling.

København. den 20. maj 2014, – Rapporten kan downloades under Publikationer.

Kontaktpersoner:

Martin Porsgaard, NISA, Nordic Initiative for Sustainable Aviation mpo@cphcleantech.com +45 52 19 89 10

Per Henriksen, BDL, Brancheforeningen for Dansk Luftfart, PEHE@DI.DK +45 33 77 46 72