Nyheder
5
blog,paged,paged-4,stockholm-core-2.3,select-child-theme-ver-1.0.0,select-theme-ver-8.10,ajax_fade,page_not_loaded,menu-animation-underline-bottom,,qode_menu_

PASSAGERRETTIGHEDER: FÆRRE TIDSLER

BDL: Forslag til ny forordning om flypassagerers rettigheder: færre tidsler, men stadig grund til bekymring.

EU-Kommissionen offentliggjorde onsdag sit forslag til ændringer i Forordning 261/2004 om flypassagerers rettigheder i tilfælde af boarding-afvisning, aflysninger eller forsinkelser (CARE-forordningen).

Da den Islandske askesky i foråret 2010 skabte kaos i flytrafikken, blev det tydeligt, at den gældende forordning trængte til en grundig revision. Det har været et stort problem, at forordningen efterleves og håndhæves meget forskelligt. Det er også problematisk, at forordningen er så tilpas uklar, at det har givet anledning til varierende fortolkninger og dermed flere sager ved domstolene. Askeskyen rejste også fundamentale spørgsmål om proportionalitet og rimelig risikodeling mellem luftfartsselskab og passager i de situationer, hvor aflysninger og forsinkelser helt tydeligt er ”ingens skyld”.

BDL vurderer, at Kommissionen her er kommet med et forslag, der fjerner nogle af de værste tidsler fra de nuværende regler. Forslaget bidrager til skarpere og tydeligere definitioner og afgrænsninger, der i sig selv vil sikre mere ensartede udmøntning af reglerne. Forslaget sætter også en bagkant på luftfartsselskabets forpligtelser i situationer som askeskyen, nemlig 3 dage. Det synes vi er positivt.

Forslaget giver også anledning til bekymring. Vi vil især pege på den del af forslaget, der introducerer en slags “kædeansvar” mellem et feederfly og en videre forbindelse, hvis ankomsten på det sidste ben forsinkes på grund af feederflyets forsinkelse. Operatøren af feederflyet kan reelt set ende med en regning på 600 Euro per passager for sin del af rejsen, der formentlig er solgt for langt mindre og hvor forsinkelsen i sig selv som regel ikke vil udløse krav om økonomisk kompensation. Men sammenkædningen med efterfølgende rejse vil med stor sandsynlighed resultere i, at lysten til at indgå interlining-aftaler mellem forskellige selskaber forsvinder. Det er skadeligt for en netværkslufthavn som Københavns Lufthavn, fordi der mistes sammenhæng i rejsen. Det betyder længere rejsetider, besværlig transfer og forringet tilgængelighed. Det kan ikke være i nogens interesse, og da slet ikke i forbrugerens. Vi mener, at det er helt afgørende, at det genovervejes i forslagets videre forløb.

Henvendelse til direktør Michael Svane (40 36 13 48) eller chefkonsulent Per Henriksen (40 41 37 01)

PASSAGERREKORD I 2012

I 2012 har knap 14,2 mio. passagerer rejst med fly fra danske lufthavne. Det er ny årsrekord og en lille stigning på 0,8 pct. i forhold til 2011 svarende til knap 120.000 flere rejsende. 2011 var det hidtidige rekordår, efter en større nedgang i 2009 som følge af finanskrisen.

Læs mere på Trafikstyrelsens hjemmeside her

WORKSHOPS OM NYE EASA-REGLER

Workshops om nye EASA-regler i Trafikstyrelsen

Trafikstyrelsen har udsendt invitation til EASA Workshop om nye europæiske regler for luftfartsoperationer (OPS) og personcertificering (FCL). Møderne afholdes den 18. og 19. februar 2013. Alle interesserede er velkomne.

Se mere her

REGIONAL TILGÆNGELIGHED

Dansk Luftfart og Transportøkonomisk Forening afholdt den 14. januar en velbesøgt konference i København om luftfartens rolle i regional udvikling og tilgængelighed.

Præsentationer fra konferencen kan findes her

KVOTE STAND-BY: KONKRET FORSLAG FREMSAT

EU-Kommissionens nylige beslutning om at sætte CO2-kvotesystemet i forhold til tredjelande på stand-by med henblik på en global løsnning i ICAO-regi (de såkaldte Market Based Measures) er nu fulgt af et konkret forslag til midlertidig afvigelse fra kvotedirektivet. I forslaget undtages alle flyvninger ind og ud af EU for 2013.

Alle intra-EU flyvninger er fortsat omfattet af direktivet.

Se mere her

KLOG BESLUTNING AF KLIMAKOMMISSÆR

Klimakommissær Connie Hedegaard annoncerede mandag, at EU vil stille kravet om tredjelandes tilslutning til EU’s kvotehandelssystem i bero frem til efteråret 2013. Det sker for at afprøve muligheden for en global aftale om markedsbaserede mekanismer gennem ICAO, og dermed undgå en truende handelskrig med tredjelande som USA, Kina og Rusland.

Det er en klog beslutning. En global løsning er afgørende, så derfor skal ICAO-vejen prioriteres, siger Per Henriksen, Brancheforeningen Dansk Luftfart. Det er dog samtidig vigtigt, at der indtil da implementeres løsninger, der omfatter tredjelandes eventuelle intra-EU-flyvninger. Ellers stilles de europæiske selskaber jo endnu svagere i den hjemlige konkurrence.

For yderligere kommentarer: Per Henriksen, 33 77 46 72

KONFERERENCE OM REGIONAL TILGÆNGELIGHED

Transportøkonomisk Forening (TØF) og Brancheforeningen Dansk Luftfart arrangerer en ny luftfartskonference. Temaet er luftfartens rolle i den regionale tilgængelighed. Konferencen afholdes i København den 14. januar 2013.

Se mere her

VÆK MED SÆRREGLER

Torsdag besluttede Rejsegarantifondens bestyrelse at man ikke anker Landsrettens dom i sagen om hvor vidt luftfartsselskaber som Norwegian, Ryanair,Easyjet, Air Berlin mfl er etableret i Danmark.

Det har nemlig betydning for om man er registreringspligtig i Rejsegarantifonden, og dermed skal tilbyde forbrugerne tilkøb af konkursdækning for flyrejser. Landsretten afgjorde i begyndelsen af juli, at de nævnte selskaber ikke er etableret i Danmark, og dermed ikke kan forpligtes af de dansk regler. Med dommen blev der slået en tyk streg under det absurde i at lave nationale særregler for et internationalt erhverv som luftfart. Formålet var øget forbrugerbeskyttelse, men de selskaber, der især henvender sig til forbrugeren, kan ikke omfattes. De kan fortsætte som hidtil. Andre kan nu lade sig afregistrere, mens de efterhånden få danske selskaber er tvunget til at blive tilbage. Og dermed pålægges større omkostninger og administrative byrder end konkurrenterne. Det er helt absurd.

Rejsegarantifonden havde ikke andet valg end at undlade at anke. Sagen var i forvejen umulig, og en anke fører blot til flere års ny limbo. Så er der bedre at erkende nederlaget, og bruge kræfterne på at få rejsegarantifondsloven tilpasset virkeligheden i det internationale spil. I lyset af dommen, og den seneste udvikling, kan vi kun anbefale lovgiverne, at den danske særrregel stilles i bero indtil der kan opnås fælles regler på EU-niveau, siger Per Henriksen, Brancheforeningen Dansk Luftfart.

DANSKE SÆRREGLER DUMPER

Østre Landsret afgjorde onsdag sagen mellem Rejsegarantifonden og luftfartsselskabet Norwegian, om hvor vidt Norwegian er omfattet af de danske konkurssikringsregler for flyrejsende. Norwegian vandt sagen, og er i henhold til dommen således ikke forpligtet til at tilbyde private rejsende konkursdækning. Dommen betyder, at danskbaserede luftfartsselskaber igen diskrimineres i konkurrencen overfor udenlandske selskaber, der sælger over nettet, men som ikke har fysisk salgskontor i Danmark.

Sagen understreger tydeligt den pointe som BDL har anført siden loven blev vedtaget, nemlig det umulige i at indføre nationale særregler for et internationalt baseret erhverv. Sagen viser tydeligt, at der er stort behov for fælles europæiske regler på området. Det er den eneste vej frem, siger Michael Svane, Dansk Luftfart. Vi er opmærksomme på, at blandt andet Forbrugerrådet advokerer for, at der i stedet indføres en obligatorisk afgift for alle rejsende. Den model vil vi advare imod – den indeholder efter vores opfattelse endnu flere afgrænsningsproblemer end den nuværede ordning. EU-regler er og bliver den eneste vej frem.

DET BLIVER IKKE KUN VED SNAKKEN

Det bliver ikke kun ved snakken – nu flyver vi uden omveje i Danmark

Af direktør Michael Svane, Brancheforeningen Dansk Luftfart/DI Transport

1.juli 2012 så en nyskabelse i luftfarten verdens lys. Det fælles dansk/svenske selskab NUAC (Nordic Unified Air Traffic Control) har nu overtaget den fælles styring af lufttrafikken gennem Danmark og Sverige.

Danmark og Sverige er dermed blevet foregangslande i arbejdet på at omsætte EU´s ide om et fælles europæisk luftrum.

Der er al mulig grund til at ”kippe med vingerne”, idet NUAC er det første og eneste eksempel på et fuldt integreret selskab, der har til opgave at styre lufttrafikken i to lande i Europa.

I Dansk Luftfart og DI har vi støttet arbejdet med NUAC. Det har vi gjort, dels fordi der er penge at spare for luftfarten i en effektiv styring af luftfarten. Der er umiddelbart lagt op til, at omkostningerne kan reduceres med mindst 100 mio. kroner. Dels kan udledningen af CO2 fra luftfarten reduceres med i hvert fald 50.000 tons C02 om året.

Danmark og Sverige viser dermed vejen. Og det på en sådan vis, at vi sparer både kroner og ører, men også bidrager til et bedre klima.

For de, der sætter sig i flyvemaskinerne i Danmark og Sverige eller i øvrigt flyver gennem de to lande, er der også tid at spare på den enkelte flyvning.

Gevinsten består helt elementært i, at den enkelte flyvning kan gennemføres uden at skulle følge bestemte flyruter. Flyselskaberne kan fremover frit tilrettelægge deres ruter gennem det fælles luftrum i Danmark og Sverige.

En effektiv luftfart er vejen frem – økonomisk og klimamæssigt.

Se også Naviairs pressemeddelelse her

RAPPORT: LUFTFART – EN FORUDSÆTNING FOR VÆKST OG VELSTAND

Mange ser luftfarten som et marginalt erhverv. Men virkeligheden er, at luftfartserhvervet har enorm betydning for et moderne samfunds evne til at skabe vækst og velstand. Den betydning italesættes i en ny publikation fra Brancheforeningen Dansk Luftfart.

Rapporten kan downloades under ‘publikationer’ – trykte versioner kan bestilles med en mail til info@dansk-luftfart.dk

NYE I BESTYRELSEN

Chefjurist Jon Iversen, Københavns Lufthavne A/S og Adm. direktør Lars Høeg, Danish Air Transport er nye medlemmer af BDL’s bestyrelse. De afløser henholdsvis Steen Neuchs og Jeff Salter.

BDL ÅRSMØDE 2012

Dansk Luftfart afholder generalforsamling og årsmøde den 23. maj 2012. På årsmødet vil der være indlæg fra Luftfartsudvalgets formand, tidligere EU-kommissær Henning Christophersen, Naviairs direktør Morten Dambæk og Lars Skov Christensen, Dancopter.

Årsmødet afholdes på Hotel Crowne Plaza i København.

LUFTFART MED FREMTID

Pressemeddelese:

Brancheforeningen Dansk Luftfart: Luftfart med fremtid.

Luftfartsudvalgets formand, tidligere EU-kommissær Henning Christophersen, offentliggjorde i dag udvalgets anbefalinger ved en pressekonference i Københavns Lufthavn.

Danmarks økonomi er helt afhængig af vores adgang til stadig fjernere markeder. Turismen har ligeledes stor betydning. Og i de sammenhænge er en stærk luftfartssektor, der kan tilbyde tilgængelighed i verdensklasse, en helt afgørende forudsætning. Vi ser frem til at udvalgets anbefalinger inddrages i de fremtidige politiske overvejelser, siger Michael Svane, Brancheforeningen Dansk Luftfart.

Alle udvalgets anbefalinger er vigtige, men helt afgørende er den grundlæggende anerkendelse af, at høj international tilgængelighed er nøglefaktoren for, at Danmark kan klare sig i den globaliserede verden. Og den position kan kun fastholdes og udvikles med et stærkt og konkurrencedygtigt dansk luftfartserhverv. Det kræver gode generelle rammevilkår, herunder at vi styrker indenrigsluftfarten samt sikrer sammenhængen mellem de forskellige transportformer og infrastrukturen.

Og så er vi særligt glade for, at der i udvalget er bred enighed om, at genindførelse af passagerafgifter er en dårlig ide. Det er positivt, at der i stedet peges på at reducere miljøpåvirkningen, blandt andet gennem udvikling og anvendelse af bæredygtige biobrændstoffer til luftfarten.

Udvalget har været bredt sammensat, og synspunkterne har spændt vidt. Vi har derfor stor ros til formanden for hans konstruktive styring og evne til at forene synspunkterne.

Nu skal de mange tanker og ideer omsættes til politisk handling og initiativer. Vi ser frem til, at der politisk tages godt imod redegørelsen. Vi anbefaler i redegørelsen, at udviklingen fremadrettet bør følges i et Dansk Luftfartsråd, der løbende kan komme med anbefalinger til transportministeren.
Vi tror det vil være af stor værdi for at holde momentum, siger Michael Svane.

Yderligere information ved henvendelse til Michael Svane på 40 36 13 48

BDL OM KONKURSSIKRING: BEHOV FOR INTERNATIONALE REGLER!

Situationen omkring Spanairs konkurs og Malevs indstilling af al drift, illustrerer med al tydelighed de konstruktionsfejl, der ligger i de nuværende regler om forbrugeres konkurssikring af flyrejser. Fejl som vi i Brancheforeningen Dansk Luftfart har påpeget fra reglerne blev indført i starten i 2010, siger direktør Michael Svane, Dansk luftfart

Forbrugerrådet og Danmarks Rejsebureauforening bruger de to nye konkurser til at advokere for, at reglerne ændres til en obligatorisk ordning, således at alle afrejsende passagerer skal opkræves et beløb på ca. 5 kr.(foreslås som en del af lufthavnsafgifterne).

Argumentet er, at en obligatorisk ordning vil løse problemet med flyselskaber, der ikke er omfattet af ordningen, selv om de beflyver danske lufthavne.

Men Forbrugerrådets forslag vil netop ikke løse den udfordring, der ligger i flyselskabers manglende registrering i fonden. Det er at skyde gråspurve med kanoner, og vil kun føre til at danske selskaber stilles endnu dårligere i konkurrencen, siger Michael Svane. Men til gengæld skabes et par nye problemer:

– Sigtet er forbrugerbeskyttelse, fordi forbrugere ofte forudbetaler. Men en obligatorisk ordning vil også omfatte erhvervsrejsende, der som regel ikke forudbetaler eller er sikret på anden vis. Så erhvervslivet skal således være med til at finansiere en sikring for forbrugerne. Det er nærmest en ny skat. Det kan ikke være hensigten.

– Udlændinge, der afrejser fra danske lufthavne vil også blive afkrævet afgiften. Omvendt vil de så også omfattes af konkurssikringen, hvis selskabet går konkurs. Men det kan vel ikke være hensigten, at danske forbrugere og det danske erhvervsliv skal sponsorere andre landes borgere. Vel og mærke andre lande, der ikke tilbyder danske rejsende den samme mulighed.

Sagen med Spanair (og Malev) dokumenterer endnu en gang behovet for, at der etableres fælles europæiskeregler på området. Det er det eneste, der har en chance for at virke. Her er en sag, som det danske EU formandskab med fordel kan sætte på dagsordenen allerede nu, men som også bør sættes i fokus, når den danske lov skal evalueres senere på året, slår Michael Svane fast.

Yderligere oplysninger: Michael Svane 40 36 13 48