Nyheder
5
blog,paged,paged-5,stockholm-core-2.3,select-child-theme-ver-1.0.0,select-theme-ver-9.6.1,ajax_fade,page_not_loaded,menu-animation-underline-bottom,,qode_menu_

NYE I BESTYRELSEN

Chefjurist Jon Iversen, Københavns Lufthavne A/S og Adm. direktør Lars Høeg, Danish Air Transport er nye medlemmer af BDL’s bestyrelse. De afløser henholdsvis Steen Neuchs og Jeff Salter.

BDL ÅRSMØDE 2012

Dansk Luftfart afholder generalforsamling og årsmøde den 23. maj 2012. På årsmødet vil der være indlæg fra Luftfartsudvalgets formand, tidligere EU-kommissær Henning Christophersen, Naviairs direktør Morten Dambæk og Lars Skov Christensen, Dancopter.

Årsmødet afholdes på Hotel Crowne Plaza i København.

LUFTFART MED FREMTID

Pressemeddelese:

Brancheforeningen Dansk Luftfart: Luftfart med fremtid.

Luftfartsudvalgets formand, tidligere EU-kommissær Henning Christophersen, offentliggjorde i dag udvalgets anbefalinger ved en pressekonference i Københavns Lufthavn.

Danmarks økonomi er helt afhængig af vores adgang til stadig fjernere markeder. Turismen har ligeledes stor betydning. Og i de sammenhænge er en stærk luftfartssektor, der kan tilbyde tilgængelighed i verdensklasse, en helt afgørende forudsætning. Vi ser frem til at udvalgets anbefalinger inddrages i de fremtidige politiske overvejelser, siger Michael Svane, Brancheforeningen Dansk Luftfart.

Alle udvalgets anbefalinger er vigtige, men helt afgørende er den grundlæggende anerkendelse af, at høj international tilgængelighed er nøglefaktoren for, at Danmark kan klare sig i den globaliserede verden. Og den position kan kun fastholdes og udvikles med et stærkt og konkurrencedygtigt dansk luftfartserhverv. Det kræver gode generelle rammevilkår, herunder at vi styrker indenrigsluftfarten samt sikrer sammenhængen mellem de forskellige transportformer og infrastrukturen.

Og så er vi særligt glade for, at der i udvalget er bred enighed om, at genindførelse af passagerafgifter er en dårlig ide. Det er positivt, at der i stedet peges på at reducere miljøpåvirkningen, blandt andet gennem udvikling og anvendelse af bæredygtige biobrændstoffer til luftfarten.

Udvalget har været bredt sammensat, og synspunkterne har spændt vidt. Vi har derfor stor ros til formanden for hans konstruktive styring og evne til at forene synspunkterne.

Nu skal de mange tanker og ideer omsættes til politisk handling og initiativer. Vi ser frem til, at der politisk tages godt imod redegørelsen. Vi anbefaler i redegørelsen, at udviklingen fremadrettet bør følges i et Dansk Luftfartsråd, der løbende kan komme med anbefalinger til transportministeren.
Vi tror det vil være af stor værdi for at holde momentum, siger Michael Svane.

Yderligere information ved henvendelse til Michael Svane på 40 36 13 48

BDL OM KONKURSSIKRING: BEHOV FOR INTERNATIONALE REGLER!

Situationen omkring Spanairs konkurs og Malevs indstilling af al drift, illustrerer med al tydelighed de konstruktionsfejl, der ligger i de nuværende regler om forbrugeres konkurssikring af flyrejser. Fejl som vi i Brancheforeningen Dansk Luftfart har påpeget fra reglerne blev indført i starten i 2010, siger direktør Michael Svane, Dansk luftfart

Forbrugerrådet og Danmarks Rejsebureauforening bruger de to nye konkurser til at advokere for, at reglerne ændres til en obligatorisk ordning, således at alle afrejsende passagerer skal opkræves et beløb på ca. 5 kr.(foreslås som en del af lufthavnsafgifterne).

Argumentet er, at en obligatorisk ordning vil løse problemet med flyselskaber, der ikke er omfattet af ordningen, selv om de beflyver danske lufthavne.

Men Forbrugerrådets forslag vil netop ikke løse den udfordring, der ligger i flyselskabers manglende registrering i fonden. Det er at skyde gråspurve med kanoner, og vil kun føre til at danske selskaber stilles endnu dårligere i konkurrencen, siger Michael Svane. Men til gengæld skabes et par nye problemer:

– Sigtet er forbrugerbeskyttelse, fordi forbrugere ofte forudbetaler. Men en obligatorisk ordning vil også omfatte erhvervsrejsende, der som regel ikke forudbetaler eller er sikret på anden vis. Så erhvervslivet skal således være med til at finansiere en sikring for forbrugerne. Det er nærmest en ny skat. Det kan ikke være hensigten.

– Udlændinge, der afrejser fra danske lufthavne vil også blive afkrævet afgiften. Omvendt vil de så også omfattes af konkurssikringen, hvis selskabet går konkurs. Men det kan vel ikke være hensigten, at danske forbrugere og det danske erhvervsliv skal sponsorere andre landes borgere. Vel og mærke andre lande, der ikke tilbyder danske rejsende den samme mulighed.

Sagen med Spanair (og Malev) dokumenterer endnu en gang behovet for, at der etableres fælles europæiskeregler på området. Det er det eneste, der har en chance for at virke. Her er en sag, som det danske EU formandskab med fordel kan sætte på dagsordenen allerede nu, men som også bør sættes i fokus, når den danske lov skal evalueres senere på året, slår Michael Svane fast.

Yderligere oplysninger: Michael Svane 40 36 13 48